Mobilno bankarstvo

 

Upravljajte računom svog gazdinstva preko mobilnog telefona ili tableta, bilo kada i bilo gde! 

mBankar aplikacija Vam omogućava korišćenje mobilnog bankarstva 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, na bezbedan način sa bilo kog mesta. 

Mobilno bankarstvo ProCredit banke Vam omogućava:

Stalan pristup svim računima i uvid u stanje

Plaćanje svih vrsta računa

Prebacivanje novca na Flex štednju

Kupovinu i prodaju deviza

Pregled informacija o karticama

Pristupnica za internet i mobilno bankarstvo

 

Uputstvo za upotrebu mobilnog bankarstva

Aplikacija mBankar je trenutno dostupna za Android i IOS korisnike. Popunjenu pristupnicu možete predati u bilo kojoj ekspozituri ProCredit banke.

 

Korisni programi i alati

Preuzmite drajvere, poslednje verzije programa i druge alate

Vreme prijema naloga

Informacije o vremenu prijema naloga

Zakažite razgovor

* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.