Investicioni krediti u saradnji sa EIB

 

ProCredit banka učestvuje u programima finansijske podrške Evropske unije, kojima se pruža značajna podrška malim i srednjim preduzećima i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije, kao i raznim odabranim projektima i drugim oblicima ekonomske aktivnosti u Republici Srbiji.


Ovi programi olakšavaju pristup finansijskim sredstvima koja su potrebna za investicione, inovacione i ostale razvojne poslovne aktivnosti i omogućavaju kreiranje novih radnih mesta efikasnijim korišćenjem novih i postojećih finansijskih resursa, uklanjanjem prepreka za ulaganja i pružajući vidljivost i tehničku podršku projektima. 

Na taj način EU doprinosi poboljšanju celokupnog poslovnog ambijenta u zemlji i njenom razvoju. 

Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB) dostupna Vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika.

Srednjoročni i dugoročni krediti iz ove kreditne linije sa EIB namenjeni su:

 • Investicijama u osnovna sredstva
 • Investicijama u trajna obrtna sredstva
 • Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
 • Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja).

Ključne karakteristike kredita su:

 • Maksimalna ročnost 12 godina za preduzetnike i mala i srednja preduzeća, odnosno 15 godina za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (više od 250 zaposlenih)
 • Minimalna ročnost2 godine
 • Maksimalni iznos projekta koji se finansira 25 miliona evra
 • U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.

Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi poslovni prostor.

Ko može da aplicira za EIB kredit?

EIB krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje registracija privrednih društava, koji ispunjavaju kriterijume EIB-a, i to:

 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) manji od 250 (SME)
 • ili da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) veći od 250, a manji od 3.000 (MidCap, preduzeća iz oblasti industrije, poljoprivrede i usluga)

Prednosti EIB kredita

 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne uslove kreditiranja
 • Mogućnost pregovaranja o roku i učestalosti otplate zajma u skladu sa klijentovim poslovanjem
 • Mogućnost ulaganja u poslovanje bez negativnog uticaja na novčani tok ili likvidnost klijenta 
   

 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.