InnovFin garancijska šema

 

InnovFin garancijska šema Evropski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupa su potpisali sporazum kojim će povećati kreditiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i malih preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom.

Program je omogućen kroz InnovFin garanciju za MSP, uz finansijsku podršku Evropske Unije pod programom finansijskih instrumenata Horizon 2020.

innovfin logos

Novi sporazum omogućava ProCredit grupi da finansira inovativna preduzeća iz ukupnog budžeta od 820 miliona evra, preko ProCredit banaka u Nemačkoj, Grčkoj, Ukrajini, Gruziji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji. Prednost za ove banke leži u mogućnosti korišćenja garancije, koju im obezbeđuje EIF, a koju podržava Horizont 2020 - Okvirni program EU za istraživanje i inovacije. Ovo je prvi sveobuhvatni garantni potpis InnovFin SME-a, koji pokriva ove države i omogućava pomenutim ProCredit bankama da ponude inovativnim preduzećima dodatno kreditiranje tako što će smanjiti zahtev za kolateralima bez prenošenja troškova povećanog rizika na klijenta.

Šta je InnovFin i kome je namenjen? 

 • InnovFin predstavlja deo zajedničke inicijative Evropskog Investicionog Fonda (EIF) i Evropske unije
 • Inicijativa je zamišljena da olakša pristup finansiranju inovativnih projekata
 • Usmeren je ka malim i srednjim preduzećima kao i malim preduzećima srednje trzišne kapitalizacije do 500 zaposlenih 
 • InnovFin program je prvenstveno namenjen preduzećima iz razvojno orijentisanih i inovativnih delatnosti, kompanijama koje ulažu u nove savremene tehnologije, energetsku efikasnost i prate trendove na tržištu u cilju unapređenja svog poslovanja
 • Pod inovacijom se podrazumeva investicija koja je nova za kompaniju i koja doprinosi njenoj modernizaciji a u skladu je sa predefinisanim kriterijumima EIF-a

Šta InnovFin garancijski fond znači za naše klijente:

 • Kroz InnovFin program ProCredit banka, kao jedina banka na tržištu koja ima ovakvu vrstu garancije, stimuliše inovativne ideje svojih klijenata i omogućava povećanje njihove konkurentnosti 
 • Smanjen zahtev za sredstvima obezbeđenja
 • Povoljnije kamatne stope u odnosu na standardne kredite

Kriterijumi koje klijenti treba da ispune kako bi podneli zahtev za InnovFin garancijski fond su:

 • Finansiranje inovativnih projekata 
 • Minimalan iznos kredita je 25.000 €, maksimalan pojedinačni iznos za klijenta je 7,5 miliona €
 • Krediti mogu da budu investicioni, revolving ili za obrtna sredstva
 • Minimalna ročnost je 12 meseci, maksimalna ročnost je 10 godina

Za detaljnije informacije o InnovFin programu možete kontaktirati nadležnog savetnika ili Info centar.

 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.