Apex kreditna linija

 

Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB), uz posredovanje Narodne banke Srbije  dostupna Vam je široka paleta veoma povoljnih kredita za investicije i razvoj, osmišljenih i prilagođenih potrebama i mogućnostima domaćih preduzetnika – APEX program.

Srednjoročni i dugoročni krediti iz ove kreditne linije namenjeni su:

 • Investicijama u osnovna sredstva
 • Investicijama u trajna obrtna sredstva
 • Finansiranju materijalnih i nematerijalnih troškova vezanih za konkretnu investiciju
 • Finansiranje troškova PDV (samo ako su ti troškovi za klijenta bez povraćaja)

Ključne karakteristike ovih kredita su:

 • Minimalni rok otplate kredita je 2 godine
 • Maksimalni rok otplate je 3 godine za obrtna sredstva, odnosno 7 za osnovna sredstva.
 • Maksimalni iznos projekta koji se finansira 25 miliona evra
 • U slučaju prevremene otplate kredita, klijent nema pravo povlačenja novih EIB sredstava u periodu od 6 meseci.

Ko može da aplicira za Apex kredit? 

APEX  krediti su namenjeni:

 • malim i srednjim preduzećima  i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje registracija privrednih društava,
 • preduzećima srednje tržišne kapitalizacije,
 • kao i prioritetnim projektima "Poslovi za mlade Zapadnog Balkana”.

Neophodni uslovi

 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) manji od 250 (SME), ili
 • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme pre projekta (investicije) veći od 250, a manji od 3.000 (tzv.“MidCap“, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije).

Prednosti APEX  kredita

Za klijente iz ovog programa odobravamo kamatnu stopu koja je bar 50 baznih poena niža od kamatne stope na kredit banke bez učešća EIB-a, tj. bar 80 baznih poena niža u slučaju dodele za projekte “Poslovi za mlade Zapadnog Balkana”.

Zahvaljujući ovim kreditima, možete brzo i jednostavno modernizovati svoju opremu i mašine, nabaviti nova vozila, adaptirati, kupiti ili izgraditi prostor.
 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.