Solarni sistemi uz beskamatne kredite 

 

Solarni paneli i pametno korišćenje solarne energije već dugo nisu novina u našoj zemlji.

ProCredit banka je pripremila specijalnu ponudu za nabavku kompletnih solarnih sistema, prilagođenih potrebama vašeg poslovanja

Reč je o ponudi koja će vam omogućiti da pokretanje i korišćenje novog solarnog sistema finansirate delom ili u potpunosti iz ostvarene uštede ili pak da električnu energiju dobijete tamo gde ste je do sada niste imali.

Solarni paneli mogu da budu:

  • Stacionirani (fiksni) - na zemlji ili objektu
  • Pokretni (mobilni) - na prikolici, koje možete koristiti na više lokacija

Investiciju je moguće realizovati kreditom u kome prodavac opreme na sebe preuzima trošak kredita.

ProCredit ovu vrstu kredita realizuje u saradnji sa poslovnim partnerima:

  • ALU MARKOM-COM doo
  • ANDREJA doo
  • CONSEKO doo
  • ENERGIZE doo
  • MT-KOMEX doo
  • PETAŽE WIN doo
  • TELEFON INŽINJERING doo
  • VOLTA TECHNOLOGY doo

Za sve dodatne informacije, pozivamo vas da kontaktirate naš Infocentar ili svog savetnika. 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.