Biznis Standard

 

Biznis Standard platne kartice namenjene su pravnim licima i preduzetnicima koji žele da svoje svakodnevno poslovanje učine jednostavnijim, bržim i sigurnijim.


Omogućite sebi dostupnost sredstava i jednostavnu kontrolu troškova.

 

Mastercard® Business

 

 • Beskontaktna plaćanja u zemlji i inostranstvu
 • Internacionalna  kartica - sigurno, brže i jednostavnije plaćanje 
 • Vezana je za RSD tekući osnovni ili RSD namenski račun
 • Plaćanja na svim prodajnim mestima obeleženim znakom Mastercard®  – kupovina kancelarijskog pribora i opreme, putni troškovi i gorivo, troškovi  hotela i restorana, službenog putovanja, rent a car-a 
 • Uplata do 500.000 RSD dnevno na bankomatima u Zoni 24/7 -  jedinstvena mogućnost uplate na račun bez obzira na radno vreme ekspoziture 
 • Isplate sa limitom i do 150.000 RSD dnevno na bankomatima u Zoni 24/7 
 • Sigurna kupovina na internetu uz 3D Secure uslugu

 

Dina Business

 

 • Nacionalna  kartica za obavljanje svih plaćanja u zemlji  
 • Vezana je za RSD tekući osnovni ili RSD namenski račun
 • Plaćanja na svim prodajnim mestima obeleženim znakom DINA – kupovina kancelarijskog pribora i opreme, putni troškovi i gorivo, troškovi  hotela i restorana, službenog putovanja, rent a car-a 
 • Uplata do 500.000 RSD dnevno na bankomatima u Zoni 24/7 -  jedinstvena mogućnost uplate na račun bez obzira na radno vreme ekspoziture 
 • Isplate sa limitom i do 150.000 RSD dnevno na bankomatima u Zoni 24/7 
   

Mastercard® Business Trip kartica

 

Kartica za službeni put bez stresa


Čemu služi?


Koristi se za isplatu akontacije i povraćaj avansa sa službenog puta na bankomatima ProCredit banke. 

 

Kome je namenjena?

 

Zahtev za karticu mogu da podnesu sva pravna lica i preduzetnici, a koriste je zaposleni koji su ovlašćeni od strane zastupnika firme.

 

Kako do kartice?


Podnesite zahtev za Mastercard® Business Trip karticu tako što ćete kontaktirati našu biznis podršku na srb.biznis.podrška@procredit-group.com ili Info centar.


Nakon toga, otvara Vam se namenski račun koji se koristi za:


•   spuštanje efektive za potrebe isplate akontacije
•   uplatu efektive za povraćaj avansa isplaćenog za službeni put

 

Proces isplate akontacije izgleda ovako:


1.    Na našem sajtu pratite uputstvo za kreiranje naloga za službeni put

 

za Halcom korisnike

za Asseco korisnike

 

2.    Kad banka spusti akontaciju na namenski račun, dobijate SMS poruku da su sredstva raspoloživa i da ih možete podići na bankomatu.


Značajna informacija:


Isplaćuju se samo zaokruženi iznosi (npr: 1.200 €, 3.000 €…)

 

Kako se vrši povraćaj isplaćene akontacije?


Za povraćaj akontacije sa službenog puta, pošaljite popunjen Nalog 1450


•    Na jednom nalogu za povraćaj, moguće je za jednog zaposlenog objediniti više putovanja, ako su bila u istoj zemlji
•    Moguće je uplatiti iznose zaokružene na 5 € (npr: 215 €, 355 €…)

 

Gde se podižu i uplaćuju sredstva?


Na našim bankomatima u okviru Zona 24/7.

 

Ne zaboravite:


•    Naloge je neophodno realizovati putem e-banking-a svaki radni dan do 15:30h, a sredstva su dostupna sedam dana u nedelji, 24h
•    Dnevni limit po kartici je 5.000 € , a moguće je izvršiti 5 transakcija uplate i 5 transakcija isplate
•    Moguće je i odobrenje povećanja dnevnog limita, za šta je neophodno pozvati naš Infocentar na 0112057000 ili poslati e-mail na srb.kontakt@procredit-group.com

 

Važno je i ovo:


Nema ograničenja broja kartica po jednom matičnom broju kompanije.
Kartica ne može da se koristi za plaćanja preko interneta, na POS terminalima, niti se može koristiti na bankomatima drugih banaka.
Valuta transakcija (uplata/isplata) je u evrima.
 

Srećan put!

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.