Terminal za transakcijeu okviru Samouslužne zone 24/7 Vam omogućava da obavite sve bezgotovinske transakcije sa svojih tekućih i štednih računa, kao i sa računa Spar Fleksi.
Na terminalu za transakcije možete da: 

  • Platite sve mesečne račune
  • Izvršite transfer između računa u istoj valuti
  • Zamenite devize (bezgotovinski)
  • Uplatite naknadu banci (za izdavanje menica, za registraciju menica i ovlašćenja, za brisanje iz registra menica i ovlašćenja, za Kreditni biro)


Pogledajte uputstvo za korišćenje Terminala za Transakcije


Za korišćenje Terminala za transakcije potrebna Vam je platna kartica ProCredit banke sa čipom.
Za više informacija pozovite 0700 700 000.