Krediti za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranje

Dom je mesto na kojem nastaje najveći broj najlepših uspomena. Zato smo u ProCredit banci razvili kredite za rekonstrukciju, renoviranje i adaptaciju Vašeg stambenog prostora.

Ovi krediti su namenjeni unapređenju kvaliteta stanovanja, bilo da se radi o adaptaciji, renoviranju ili rekonstrukciji koja će Vaš stan ili kuću učiniti boljim, sigurnijim i lepšim mestom za život.

Uglavnom zbog zastarelih tehnologija, neefikasna upotreba energije je jako čest slučaj u našoj zemlji. Kreditima za adaptaciju, rekonstrukciju I renoviranje stambenog prostora možete povećati efikasnost grejnih, rashladnih, izolacionih i ventilacionih sistema, platiti priključak za toplifikaciju i gasifikaciju ili zameniti krov, stolariju, prozore i radijatore u Vasim kućama ili stanovima.

Tako ćete ostvariti veliku uštedu energije i smanjiti Vaše troškove.
 
 
Prednosti kredita za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranje:
 
  • Kredit možete dobiti u roku od dva dana. Za podnošenje zahteva potrebni su Vam samo lična karta i profaktura
  • Objekat koji se renovira ne mora biti u Vašem vlasništvu
  • Rata kredita može iznositi i do 50% Vaših primanja
  • Bez kursnih razlika tokom isplate i otplate kredita.
     

U zavisnosti od Vaših potreba i mogućnosti možete da izaberete kredita osigurane preko NKOSK ili iz samostalnog potencijala banke.
 

Krediti za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranje osigurani kod NKOSK

Uslovi kredita: 

Minimalni iznos plate
25,000 RSD
Iznos kredita
od 1.300 EUR
Valuta kredita
indeksirani u EUR
Rok otplate
od 12 do 360 meseci
Nominalna kamatna stopa
PROMENLJIVA*
od  4,50% + 6m Euribor
Efektivna kamatna stopa
od 6,11%
Učešće-depozit
30%
Korisnici kredita
zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita
hipoteka
Isplata kredita
po profakturi, na račun dobavljača, isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita
1% od iznosa kredita
NKOSK - Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita
 

Krediti za adaptaciju, rekonstrukciju i renoviranje iz samostalnog potencijala banke


Uslovi kredita: 
 
Minimalni iznos plate
25,000 RSD
Iznos kredita
od 1.300 EUR
Valuta kredita
indeksirani u EUR i dinarski
Rok otplate
za indeksirane kredite od 12 do 360 meseci
za dinarske kredite od 12 do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (RSD)
FIKSNA
od 11,50%
PROMENLJIVA
od 4,00% + 3m Belibor
Efektivna kamatna stopa (RSD)
od 8,71%
Nominalna kamatna stopa (EUR)
FIKSNA
od 12,00%
PROMENLJIVA
10% + 6m Euribor
Efektivna kamatna stopa (EUR)
od 12,15%
Učešće-depozit
nije neophodno za dinarske kredite, 30% za indeksirane kredite
Korisnici kredita
zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita
do 10.000 EUR bez žiranta
preko 10.000 EUR sa hipotekom
Isplata kredita
po profakturi, na račun dobavljača; 
mogućnost isplate 70% kredita na račun dobavljača, 30% na račun klijenta;
isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita
2% za kredite do do 10.000 EUR
1% za kredite preko 10.000 EUR 

Pogledajte Reprezentativan primer otplate kredita.