Potrošački i keš krediti

 
Za podnošenje Zahteva za kredit dovoljna je samo lična karta. 
 
Odobrenje kredita je u roku od tri dana, uz preliminarnu odluku za jedan dan. Mogućnost opterećenja plate i do 40 odsto. Možete izabrati dinarski ili indeksirani potrošački kredit.
 
 

Uslovi potrošačkih namenskih kredita:

Minimalni iznos plate
25,000 RSD
Iznos kredita
od 1.300 EUR
Valuta kredita
indeksirani u EUR i dinarski
Rok otplate
za indeksirane od 12 do 84 meseca
za dinarske od 12 do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (RSD)
FIKSNA
od 11,50%
PROMENLJIVA
od 4% + 3m Belibor 
Efektivna kamatna stopa (RSD)
od 8,71%
Nominalna kamatna stopa (EUR)
FIKSNA
od 12,00%
PROMENLJIVA
10,00% + 6m Euribor
Efektivna kamatna stopa (EUR)
od 12,15%
Učešće-depozit
za indeksirane kredite 30%
za dinarske nije neophodno
Korisnici kredita
zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita
do 10.000 EUR bez žiranta
preko 10.000 EUR sa hipotekom
Isplata kredita
isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita
2% za kredite do 10.000 EUR
1% za kredite preko 10.000 EUR 

 

Uslovi keš kredita:

Minimalni iznos plate
25,000 RSD
Starosna granica
min 23 godine u vreme podnošenja zahteva za kredit
Iznos kredita
od 1.300 EUR
Valuta kredita
indeksirani u EUR i dinarski
Rok otplate
za indeksirane od 12 do 84 meseca
za dinarske od 12 do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (RSD)
FIKSNA
od 12% do 13%
PROMENLJIVA
od 4,90% + 3m Belibor do 5,90% +3m Belibor
Efektivna kamatna stopa (RSD)
od 9,65%
Nominalna kamatna stopa (EUR)
FIKSNA
od 12% do 14%
PROMENLJIVA
10% + 6m Euribor
Efektivna kamatna stopa (EUR)
od 12,15%
Učešće-depozit
za indeksirane kredite 30%
za dinarske nije neophodno
Korisnici kredita
zaposleni u stalnom radnom odnosu/penzioneri
Obezbeđenje kredita
do 10.000 EUR bez žiranta
preko 10.000 EUR sa hipotekom
Isplata kredita
na račun klijenta, isplata i otplata indeksiranih kredita je po srednjem kursu NBS
Troškovi obrade kredita
 2% za iznose do 10.000 EUR 
1% za iznose preko 10.000 EUR

Pored informacija o svim kreditima i ostalim bankarskim uslugama, naši bankarski službenici su Vam na raspolaganju za konsultaciju i stručan savet kako da odaberete onaj model bankarske usluge koja će najbolje odgovoriti na sve Vaše potrebe.

Zahtev za kredit možete podneti putem online formulara ili popuniti u svim ekspoziturama ProCredit banke.