Stambeni krediti


Izaberite stambene kredite ProCredit banke:
 
 • Brz i jednostavan postupak odobravanja kredita uz mogućnost preliminarne odluke
 • Bez kursnih razlika tokom isplate i otplate kredita
 • Mogućnost korišćenja 12 meseci grejs perioda u godini koju Vi izaberete
 • Mogućnost uključenja troškova premije osiguranja i provizije banke u iznos kredita
 • Mogućnost udruživanja plata (solidarni dužnik može biti samo supružnik)
 • Rata kredita može iznositi i do 50% Vaših primanja.
U zavisnosti odVaših potreba možete odabrati Stambenie kredite osigurane kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, ili stambene kredite iz potencijala banke.
 

Stambeni krediti osigurani kod NKOSK


Uslovi stambenih kredita osiguranih kod NKOSK: 

Iznos kredita

od 50.000 EUR

Valuta kredita

indeksirani u EUR

Rok otplate

Od 96 do 144 meseci

Nominalna kamatna stopa

PROMENLJIVA

od 3,29% + šestomesečni Euribor do 3,39% + šestomesečni Euribor

Efektivna kamatna stopa

od 3,44%

Učešće-depozit

Minimum 20%

Obezbeđenje kredita

Hipoteka**

Isplata kredita

na račun prodavca, po Ugovoru o kupoprodaji, isplata i otplata kredita je po srednjem kursu NBS

Troškovi obrade kredita

1% od iznosa kredita

 
 

Stambeni krediti iz potencijala banke

 
Za sve klijente koji ne ispunjavaju uslove Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, ProCredit banka je razvila posebne stambene kredite iz sopstvenog kreditnog potencijala.
 
Uslovi za stambene kredite iz potencijala banke:

Iznos kredita u dinarskoj protivvrednosti

od 50.000 EUR

Valuta kredita

Indeksirano u EUR

Rok otplate

Od 96 do 144 meseci

Nominalna kamatna stopa

PROMENLJIVA

od 3,7%+6m Euribor do 3,80%+6m Euribor na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa

od 3,83%

Učešće-depozit

Minimum 20%

Obezbeđenje kredita

Hipoteka**

Isplata kredita

na račun prodavca, po Ugovoru o kupoprodaji
isplata i otplata kredita je po srednjem kursu NBS

Troškovi obrade kredita

1% od iznosa kredita

 

 
 
 
Za sve stambene kredite sredstva obezbeđenja su:
 • Izvršna vansudska hipoteka na nekretnini koja se kupuje ili na nekoj drugoj nekretnini. Za nepokretnost nad kojom se konstituiše hipoteka obavezna je procena ovlašćenog sudskog veštaka.
 • Polisa osiguranja od osnovnih rizika nekretnine koja je predmet hipoteke, vinkulirana u korist ProCredit banke.
 • Blanko sopstvena menica potpisana od strane korisnika kredita.
 • Polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita sa vinkulacijom polise u korist ProCredit banke (uslučaju da podnosilac zahteva za kredit nema životno osiguranje, premija za osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije se uvećava za 0,25 %).
 • Administrativna zabrana za klijente u stalnom radnom odnosu.
 
 

Sve dodatne informacije o uslovima i povoljnostima stambenih kredita, možete dobiti pozivom našeg Info centra na broj telefona 011/205-70-00 (za pozive sa mobilnih telefona, po ceni operatera sa kojih su preusmereni) ili 0 700 700 000 (za pozive iz fiksne mreže, po ceni lokalnog poziva sa fiksnog telefona).
 

Takođe, za sve informacije možete nam se obratiti i slanjem poruke sa Vašim kontakt podacima na e-mail adresu: kontakt@procreditbank.rs, nakon čega ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.