Međunarodni platni promet

 
Biznis bez granica - Fiksne provizije za međunarodna plaćanja

Omogućite sebi jednostavno i efikasno obavljanje svih deviznih transakcija putem elektrosnkog bankarstva sa Vašim poslovnim partnerima svuda u svetu, povoljno, brzo i jednostavno. 
 
Povoljno bez obzira na iznos: 
 • 2.5€ u okviru ProCredit grupe – ProPay
 • 10€ ka Nemačkoj
 • 20€ ka ostalim zemljama
 • Bez dodatnih troškova
 
Brzo
 • Transakcije mogu biti završene u istom danu
 
Jednostavnost 
 • Bez odlaska u banku i dostavljanja dokumentacije 
 
Šta je ProPay? 
ProPay sistem je jedinstveni sistem plaćanja između banaka članica ProCredit mreže, koji omogućava brzu realizaciju bezgotovinskih naloga i/ili dokumentarnih plaćanja između klijenata ProCredit banaka. 
 
Ko može da koristi ProPay?
Klijenti ProCredit banaka u regionu; fizička lica, institucije ili kompanije koje imaju ekspoziture u zemljama u kojima postoje ProCredit banke. 

Gde može da se koristi ProPay?
Nemačka, Albanija, BiH, Bugarska, Gruzija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Kosovo, Grčka i Ukrajina. 

Zašto ProPay?
Da bi se realizovala komercijalna plaćanja poslovnih partnera u okviru ProPay sistema na najbrži i najjeftiniji način!
 
Kako?
Uz elektronsko bankarstvo koje možete brzo i jednostavno instalirati, a koje Vam omogućava da samostalno upravljate svojim vremenom i transakcijama.  
ProCredit banka će realizovati transakcije u roku od 3 sata i novac će biti na računu korisnika u ProCredit banci, isti dan.  
Jedino je potrebno da i platilac i primalac imaju otvoren račun u ProCredit banci.  
 
Pored ProPay usluge plaćanja u okviru ProCredit mreže, ProCredit banka Vam nudi brz i pouzdan međunarodni platni promet sa ostalim zemljama van ProCredit Grupe, uz fixnu proviziju putem elektronskog bankarstva.
 
Cene u tabeli su izražene u EUR, važe za SVE iznose, BEZ OBZIRA na pokriće
Nemačka  Ostale Zemlje
SHARE* OUR** PRILIVI SHARE* OUR** PRILIVI
5 10 0 5 20 0

*SHARE - troškovi transakcije su podeljeni 

**OUR - klijent snosi sav trošak transakcije

Smanjite obim administrativnog posla i povećajte efikasnost. Zaključenjem ugovora o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom, niste u obavezi da dostavljate propratnu dokumentaciju za plaćanja uvezene robe ili izvršene usluge, kao i za avansna plaćanja robe ili usluge

Opšte informacije o plaćanjima do 50.000 evra u zemlje EU


Forme zahteva i naloga


Korespondentni računi

ProCredit banka u Srbiji ima korspondentni račun u ProCredit bank AG, Frankfurt.
Za aktivne međunarodne ekonomske odnose širom jugoistočne Evrope možete koristiti ProPay sistem plaćanja u okviru ProCredit mreže banaka u regionu.

Nalozi za plaćanje se preko ovog sistema plaćanja mogu izvršiti u okviru jedanaest banaka - članica ProCredit mreže u jugoistočnoj Evropi i Nemačkoj po veoma povoljnim uslovima, u veoma kratkom roku.
 
 
Omogućite sebi jednostavno i efikasno obavljanje svih deviznih transakcija sa Vašim poslovnim partnerima svuda u svetu, kao i veoma povoljne uslove za: 

 • Otvaranje i vođenje deviznih računa u valutama EUR, USD, CHF, GBP i CNY
 • Kupoprodaju deviza po povoljnom kursu
 • Brzo i povoljno obavljanje Vaših deviznih transakcija sa poslovnim partnerima svuda u svetu
 • Akreditive i bankarske garancije
 • Uvid u stanje i promet na računu, generisanje i štampanje izvoda na Vaš zahtev i izdavanje svih vrsta potvrda
 • Obavljanje uslovnih doznaka
 • Vršenje isplata za službena putovanja, kako po akontaciji tako i po konačnom obračunu.