Skip to main content

Flex štednja

Prebacite štednju u ProCredit. Brzo! Lako! ONLINE!

Štedite ONLINE, bez minimalnog iznosa i bez dolaska u banku!

Oročena devizna ili dinarska štednja sa koje možete da podignete novac, kad god vam je potreban, uz atraktivnu kamatu na štednju.

Zašto da odaberete FLEX štednju?

100% ONLINE
BAŠ FLEKSIBILNA
  • Bez minimalnog iznosa
  • Neograničeno možete da dodajete i podižete svoj novac bez prekida oročenja
  • Kamata se obračunava dnevno na novac koji je na računu, a isplaćuje mesečno
STVARNO DOSTUPNA
  • U Zoni 24/7 možete da podignete i dodate do 5.000 evra dnevno (i veće iznose uz prethodnu najavu)
  • Putem eBankinga i mBankinga možete prebacivati novac za štednju, bez dodatnih troškova.
  • U bilo koje vreme, kada vama odgovara

Želite da štedite? Ostavite nam vaše podatke i naši savetnici će vas uskoro kontaktirati

Da li ste klijent banke?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

Pogledajte uslove i reprezentativni primer Flex štednje

Pogledajte Uslove za Flex štednju

Uslovi Flex štednje: Flex Štednja – fleksibilna oročena štednja na 12 meseci u valuti EUR, RSD, USD

Kriterijumi za indeksiranje: nema.

Minimalni iznos: nema.

Flex štednja na 12 meseci
Valuta NKS EKS
EUR 0,90%* 0,76%*
RSD 0,90% 0,90%
USD 1,50%* 1,28%*

*Specijalna ponuda za Flex štednju u EUR i USD važi do 30.04.2023.godine

Podizanje i uplate novca se obavljaju prebacivanjem  na tekući račun u valuti u kojoj je štednja.

Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji.

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za štednju u EUR i USD

Ponuda važi u okviru Besplatnog, Osnovnog ili Total paket računa.

Reprezentativni primer za deviznu Flex štednju u EUR

Vrsta depozita: Flex štednja, devizni  depozit sa mesečnim pripisom kamate

Valuta:  EUR

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  50,000 EUR 

Godišnja NKS: 0,90%*, fiksna

EKS: 0,76%*

Period oročenja: 12 meseci

Iznos koji klijent dobija na kraju perioda oročenja: 50.382,50 EUR

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za  štednju u EUR

*Specijalna ponuda do 30.04.2023.

Reprezentativni primer za dinarsku Flex štednju u RSD

Vrsta depozita: Flex štednja, depozit u RSD valuti sa mesečnim pripisom kamate

Valuta:  RSD

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  500.000,00 RSD

Godišnja NKS: 0,90%, fiksna

EKS: 0,90%

Period oročenja: 12 meseci

Iznos koji klijent dobija na kraju perioda oročenja: 504 498,25 RSD

Poreska obaveza: bez poreske obaveze za štednju u RSD valuti

Reprezentativni primer za deviznu Flex štednju u USD

Vrsta depozita: Flex štednja, devizni  depozit u USD sa mesečnim pripisom kamate

Valuta: USD

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  50,000 USD

Godišnja NKS: 1,50%*, fiksna

EKS:1,28%*

Period oročenja: 12 meseci

Iznos koji klijent dobija na kraju perioda oročenja: 50.637,28 USD

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za  štednju u EUR

*Specijalna ponuda do 30.04.2023.

Šta vam je potrebno da otvorite Flex štednju?

Mobilni telefon ili računar sa kamerom

da bi uradili video identifikaciju online, bez dolaska u banku

Lična karta ili pasoš

važeći dokument, kojim ćete se identifikovati putem video identifikacije

i 10 minuta vašeg vremena

jer je samo toliko potrebno da počnete da štedite, već danas!

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Pogledajte više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

 

agencija-za-osiguranje-depozita

Znate da vam novac neće biti potreban i skorijem periodu i želite veću kamatu?

Izaberite klasičnu oročenu štednju

Specijalna ponuda u mesecu štednje - 3,5% NKS za oročenu štednju na 36 meseci

U našim Zonama 24 sata, 7 dana u nedelji

Podignite ili uplatite keš na štednju

u dinarima ili evrima, do 5000 evra u dinarskoj protivrednosti, svaki dan