Skip to main content

Flex štednja

Štedite ONLINE, bez minimalnog iznosa i bez odlaska u banku!

Otvorite račun online.

Štedite ONLINE, bez minimalnog iznosa i bez odlaska u banku!

Oročena devizna ili dinarska štednja sa koje možete da podignete novac, kad god vam je potreban, uz atraktivnu kamatu na štednju.

Flex štednja je dostupna uz Besplatan, Osnovni ili Total Paket račun.

Zašto da odaberete FLEX štednju?

100% ONLINE štednja

Baš fleksibilna štednja

  • Bez minimalnog iznosa
  • Neograničeno možete da dodajete i podižete svoj novac bez prekida oročenja
  • Kamata se obračunava dnevno na novac koji je na računu, a isplaćuje mesečno

Stvarno dostupna štednja

  • U Zoni 24/7 možete da podignete i dodate do 5.000 evra dnevno (i veće iznose uz prethodnu najavu)
  • Putem eBankinga i mBankinga možete prebacivati novac za štednju, bez dodatnih troškova.
  • U bilo koje vreme, kada vama odgovara

Želite da štedite? Ostavite nam vaše podatke i naši savetnici će vas uskoro kontaktirati

Da li ste klijent banke?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument „Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

Pogledajte uslove i reprezentativni primer Flex štednje

Pogledajte Uslove za Flex štednju

Uslovi Flex štednje: Flex Štednja – fleksibilna oročena štednja na 12 meseci u valuti EUR, RSD, USD

Kriterijumi za indeksiranje: nema.

Minimalni iznos: nema.

Flex štednja na 12 meseci
Valuta NKS EKS
EUR 0,90%* 0,76%*
RSD 0,90% 0,90%
USD 1,50%* 1,28%*

*Specijalna ponuda za Flex štednju u EUR i USD važi samo za nove depozite, do 30.04.2024. godine.

Podizanje i uplate novca se obavljaju prebacivanjem  na tekući račun u valuti u kojoj je štednja.

Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji.

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za štednju u EUR i USD

Ponuda važi u okviru Besplatnog, Osnovnog ili Total paket računa.

Reprezentativni primer za deviznu Flex štednju u EUR

Vrsta depozita: Flex štednja, devizni  depozit sa mesečnim pripisom kamate

Valuta:  EUR

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  50,000 EUR 

Godišnja NKS: 0,90%*, fiksna

EKS: 0,76%*

Period oročenja: 12 meseci

Iznos koji klijent dobija na kraju perioda oročenja: 50.382,50 EUR

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za  štednju u EUR

*Specijalna ponuda do 30.04.2024. godine.

Reprezentativni primer za dinarsku Flex štednju u RSD

Vrsta depozita: Flex štednja, depozit u RSD valuti sa mesečnim pripisom kamate

Valuta:  RSD

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  500.000,00 RSD

Godišnja NKS: 0,90%, fiksna

EKS: 0,90%

Period oročenja: 12 meseci

Iznos koji klijent dobija na kraju perioda oročenja: 504.498,25 RSD

Poreska obaveza: bez poreske obaveze za štednju u RSD valuti

Reprezentativni primer za deviznu Flex štednju u USD

Vrsta depozita: Flex štednja, devizni  depozit u USD sa mesečnim pripisom kamate

Valuta: USD

Kriterijumi za indeksiranje: nema

Iznos:  50,000 USD

Godišnja NKS: 1,50%*, fiksna

EKS:1,28%*

Period oročenja: 12 meseci

Iznos koji klijent dobija na kraju perioda oročenja: 50.637,28 USD

Poreska obaveza: u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana 15%, samo za  štednju u EUR

*Specijalna ponuda do 30.04.2024. godine.

Šta vam je potrebno da otvorite Flex štednju?

Mobilni telefon ili računar sa kamerom

da biste otvorili račun online uz video identifikaciju, bez dolaska u banku

Lična karta ili pasoš

važeći dokument, kojim ćete se identifikovati putem video identifikacije

i 10 minuta vašeg vremena

jer je samo toliko potrebno da počnete da štedite, već danas!

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Pogledajte više na sajtu Agencije za osiguranje depozita

 

agencija-za-osiguranje-depozita

Znate da vam novac neće biti potreban i skorijem periodu i želite veću kamatu?

Izaberite klasičnu oročenu štednju

Pogledajte uslove za klasičnu oročenu štednju u evrima i dolarima.

Najčešća pitanja

Kako da prebacim novac onlajn sa tekućeg računa na štednju?

Uz mBankar aplikaciju, novac možete bilo kada i u bilo kom iznosu prebaciti na Flex štednju koristeći opciju:

  • Interni transfer - za prebacivanje novca sa tekućeg računa na Flex štednju U ISTOJ VALUTI (npr. eur u eur), ili
  • Menjačnicu - za prebacivanje novca U RAZLIČITOJ VALUTI (npr. dinare u evre)

Pogledajte detaljno uputstvo za mBankar aplikaciju

Takođe, novac možete prebaciti na ili sa Flex štednje i putem eBanking aplikacije.

U našim Zonama 24 sata, 7 dana u nedelji

Podignite ili uplatite keš na štednju

u dinarima ili evrima, do 5000 evra u dinarskoj protivrednosti, svaki dan