ProCredit Bank a.d. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd

U Beogradu, 19.03.2020. godine

KLIJENTIMA BANKE - DUŽNICIMA PO KREDITNIM PROIZVODIMA
Ponuda uvođenja zastoja (moratorijuma) u otplati kredita

Poštovani klijenti, 


U skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020), kojom se utvrđuju mere i aktivnosti u uslovima pandemije izazvane COVID-19, a sve u cilju predupređivanja negativnih efekata po građane i privredu izazvanih mogućim problemima u otplati kredita, ProCredit Bank a.d. Beograd (dalje: Banka) ovim putem upućuje ponudu svim  svojim dužnicima po kreditu, za korišćenje zastoja (moratorijuma) u otplati kredita u trajanju od 90 dana.
  
Ovaj moratorijum će podrazumevati sledeće: 

  • Produžetak roka otplate kredita za 90 dana
  • Redovna kamata koja se obračuna za vreme moratorijuma biće pripisana dugu i raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita
  • Obustavu realizacije trajnih naloga 
  • Stopiranje obračuna zatezne kamate i izvršenja prinudne naplate, kao i zaustavljanje drugih  pravnih radnji u vezi sa naplatom potraživanja.


Ukoliko želite da nastavite sa redovnom otplatom Vaših obaveza po kreditu (kreditima) i ne prihvatate predloženu ponudu, ili smatrate da Vam je potreban drugi način otplate Vaših kreditnih obaveza, neophodno je da Banci dostavite izričitu izjavu  da ponudu odbijate, obavezno na jedan od sledećih načina:

  • dostavljanjem izjave na e-mejl adresu srb.moratorijum@procredit-group.com isključivo sa Vaše e-mejl adrese koju ste ranije dostavili Banci kao validan kanal komunikacije;
  • dostavljanjem izjave putem Vaše e-banking aplikacije;
  • davanjem izjave lično u nekoj od poslovnica Banke ili nadležnom Savetniku.

 

Izjavu možete dati u samom tekstu e-mejla ili poruke kroz e-banking, navođenjem najmanje imena i prezimena (naziva) i matičnog broja, ili popunjavanjem forme izjave.

Izjava o odbijanju ponude

Rok za odbijanje ove ponude je 10 dana, počev od dana objave ponude na internet stranici Banke (najkasnije do kraja dana 29.03.2020.godine), dok će se u protivnom smatrati da ste ponudu prihvatili, te nakon isteka navedenog roka počinje trajanje moratorijuma.


Ponuda se smatra uručenom danom objave na internet stranici Banke.


S poštovanjem, 

Vaša ProCredit Banka