Rukovodstvo banke

Svetlana Tolmačeva Dingarac, predsednik Izvršnog odbora

 

Svetlana Tolmačeva DingaracSvetlana Tolmačeva Dingarac je rođena u Volgogradu u Rusiji.

Još tokom završnih godina studija na Volgogradskom državnom univerzitetu počela je sa radom u Sber banci u Volgogradu, gde je veoma brzo napredovala do pozicije direktora Odeljenja za devizna plaćanja.

Ubrzo nakon toga, preselila se u Srbiju i počela da radi u ProCredit banci (tada MicroFinance Bank) na poziciji internog revizora. Juna 2004. godine postaje Izvršni direktor finansijskog sektora, a zatim zamenik generalnog direktora i član Izvršnog odbora Banke, da bi početkom 2009. godine postala predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.

Uz brojne stručne obuke u ProCredit banci, Svetlana Tolmačeva Dingarac je pohađala i ProCredit Akademiju u Firtu. Tokom svog radnog i bankarskog iskustva razvila je uverenje da je menadžment zasnovan na međusobnom poštovanju i korporativnim vrednostima, poput otvorene komunikacije, transparentnosti i orijentaciji ka klijentima, od suštinskog značaja za dugoročan razvoj svake institucije. 

 

 

Igor Anić, član Izvršnog odbora

Igor Anic

Igor Anić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru poslovne finansije i računovodstvo, a tokom 2009. godine je završio i ProCredit Akademiju za menadžere u nemačkom gradu Firtu.

Svoju karijeru u okviru ProCredit banke započeo je početkom 2005. godine na poziciji stručnog saradnika za upravljanje rizicima. Nakon toga je vodio odeljenje finansijske kontrole, 2009. je imenovan za direktora Sektora internih usluga, odakle se sredinom 2011. godine priključio Izvršnom odboru Banke, sledeći put konstantnog profesionalnog i ličnog usavršavanja u okviru ProCredit tima.

Tokom proteklih godina, Anić je bio na čelu tima zaduženog za dalje pozicioniranje, građenje i jačanje imidža ProCredit banke kao razvojno orijentisane, društveno i finansijski odgovorne institucije na srpskom finansijskom tržištu, u čijem poslovanju bankarstvo predstavlja odnos poverenja, partnerstva i odgovornosti između banke i klijenta.

 

 

Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora 

Ivan Smiljković,

Ivan Smiljković diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru Finansijski menadžment. /p>

Pridružio se ProCredit timu 2007. godine  gde je počeo da radi na analizi kreditnog rizika, da bi se  kasnije preorijentisao na rad sa privrednim subjektima u Niškom regionu. 2011. godine postavljen  je na mesto direktora ekspoziture i samo dve godine kasnije prelazi na mesto Šefa odeljenja za  mala i srednja preduzeća. 2015. godine se, kao najmlađi član, pridružio Izvršnom Odboru ProCredit banke.

Smiljković je 2015. godine završio i ProCredit Akademiju za menadžere u nemačkom gradu Firtu. Spojem  iskustva u radu sa klijentima i menadžerskih sposobnosti, Ivanovo uverenje je da je partnerski  odnos sa klijentima ključni faktor uspeha za dugoročnu saradnju, uz odgovoran pristup prilikom  analize njihovog poslovanja i savetovanja u oblasti finansija.

 

 

 

Predsednik Skupštine akcionara ProCredit Bank a.d. Beograd:

Dr. Claus-Peter Zeitinger


Članovi Upravnog odbora ProCredit Bank a.d. Beograd (30.07.2014.):

G-din Borislav Kostadinov, predsednik
G-din Goran Živkov, član
G-đa Sandrine Massiani, član
Dr. Klaus Glaubitt, član
G-din Rainer Ottenstein, član