Finansijki izveštaji

Objavljivanje podataka za 2018.godinu:

Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na 30.06.2018.

Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na 30.06.2018.

Konsolidovani Bilan Stanja (jun 2018)

Konsolidovani Bilan Uspeha (jun 2018)

KOCI (jun 2018)

 

Bilans stanja (Septembar 2018.)

Bilans uspeha (Septembar 2018.)

Tokovi gotovine (Septembar 2018.)

Vanbilansne stavke (Septembar 2018.)

OCI (Septembar 2018.)

 

Bilans stanja (Jun 2018.)

Bilans uspeha (Jun 2018.)

Tokovi gotovine (Jun 2018.)

Vanbilansne stavke (Jun 2018.)

OCI (Jun 2018.)

 

Bilans stanja (Mart 2018.)

Bilans uspeha (Mart 2018.)

Tokovi gotovine (Mart 2018.)

Vanbilansne stavke (Mart 2018.)

OCI (Mart 2018)

Objavljivanje podataka za 2017.godinu:

Pojedinačni finansijski izveštaji i izveštaj revizora

Konsolidovani finansijski izveštaji i izveštaj revizora

 

Podaci i informacije ProCredit Bank a d Beograd za 2017. godinu

Podaci i informacije ProCredit Bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi za 2017. godinu

Konsolidovani bilans stanja ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2017.

Konsolidovani bilans uspeha ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2017.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na dan 30.06.2017.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na dan 30.06.2017.

Objavljivanje podataka za 2016. godinu

Finansijski izveštaji za 2016. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd za 2016.godinu

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi za 2016. godinu

 

Konsolidovani bilans stanja ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016.

Konsolidovani bilans uspeha ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na 30.06.2016.

Podaci i informacije ProCredit bank a.d. Beograd na konsolidovanoj osnovi na 30.06.2016

 

Kvartalni finansijski izveštaji:

Bilans uspeha (decembar 2017.)

Bilans stanja (decembar 2017.)

Tokovi gotovine (decembar 2017.)

Vanbilansne stavke (decembar 2017.)

 

Bilans stanja (Septembar 2017.)

Bilans uspeha (Septembar 2017.)

Tokovi gotovine (Septembar 2017.)

Vanbilansne stavke (Septembar 2017.)

 

Bilans stanja (Jun 2017.)

Bilans uspeha (Jun 2017.)

Tokovi gotovine (Jun 2017.)

Vanbilansne stavke (Jun 2017.)

 

Bilans stanja (Mart 2017.)

Bilans uspeha (Mart 2017.)

Tokovi gotovine (Mart 2017.)

Vanbilansne stavke (Mart 2017.)

 

Bilans stanja (Decembar 2016.)

Bilans uspeha (Decembar 2016.)

Tokovi gotovine (Decembar 2016.)

Vanbilansne stavke (Decembar 2016.)

 

Bilans stanja (Septembar 2016.)

Bilans uspeha (Septembar 2016.)

Tokovi gotovine (Septembar 2016.)

Vanbilansne stavke (Septembar 2016.)

 

Bilans stanja (Jun 2016.)

Bilans uspeha (Jun 2016.)

Tokovi gotovine (Jun 2016.)

Vanbilansne stavke (Jun 2016.)

 

Bilans stanja (Mart 2016.)

Bilans uspeha (Mart 2016.)

Tokovi gotovine (Mart 2016.)

Vanbilansne stavke (Mart 2016.)