Misija

 

ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja svojim klijentima – malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednicima i građanima - pruža kompletnu uslugu najvišeg kvaliteta.

Kao jedina banka u Srbiji sa 100% nemačkim osnivačkim kapitalom, ProCredit banka se u svom poslovanju pridržava nekoliko osnovnih principa za koje verujemo da bi trebalo da budu okosnica modernog bankarstva. U radu sa klijentima negujemo transparentnu komunikaciju, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, trudimo se da svedemo na minimum naš uticaj na životnu sredinu i pružamo usluge zasnovane na temeljnoj finansijskoj analizi i razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob.

U našem poslovanju sa privredom posvećeni smo saradnji i podršci razvoju malih i srednjih preduzeća, jer verujemo da upravo taj sektor u najvećoj meri doprinosi otvaranju novih radnih mesta i pruža ključni doprinos razvoju domaće privrede. Nudeći razumljive i dostupne, štedne i druge bankarske usluge, ali i ulaganjem u finansijsku edukaciju, cilj nam je da promovišemo kulturu štednje i finansijske odgovornosti koje mogu doprineti većoj stabilnosti i sigurnosti stanovništva.

Naši akcionari očekuju dugoročno održiv prinos na investicije, umesto kratkoročnog uvećanja profita. Iz tog razloga, znatna sredstva ulažemo u obuku i razvoj naših zaposlenih, kako bismo stvorili prijatnu i efikasnu radnu atmosferu, a našim klijentima osigurali ljubaznu i stručnu uslugu.

Ekološki pristup

Za ProCredit banku, odgovornost počinje kvalitetnim uslugama i pažljivom finansijskom analizom, ali se na tome ne završava.

Saznajte više

ProCredit grupa

Za ProCredit banku, odgovornost počinje kvalitetnim uslugama i pažljivom finansijskom analizom, ali se na tome ne završava.

Saznajte više

Organizaciona struktura

Preuzmite pdf