Besplatan tekući račun

 

 • Dižite novac u ProCredit 24/7 zonama – besplatno
 • Plaćajte sopstvenom Dina karticom koju dobijate kada otvorite Studentski račun* 
 • Počnite da štedite uz vaš štedni nalog**
 • Plaćajte karticom u celoj zemlji
   

*dostupno za sve studente do 25 godina starosti

**mogućnost korišćenja Klasične oročene štednje i FlexSave naloga

Kontrolišite nalog jednim klikom!

 

 • Plaćanje ispita uz pomoć jednog klika
 • Pratite sve transakcije pomoću telefona ili računara
 • Koristite ProCredit Bank’s e-banking & m-banking platforme*
 • Planirajte dinarske i devizne troškove – vaš račun uključuje i RSD i EUR valute!

* e-banking & m-banking transakcije se naplaćuju u skladu sa važećim cenovnikom za Studentski račun

 • 1 Current Kontakt podaci
 • 2 Lični podaci
 • 3 Ostali podaci
 • 4 Završi
Tvoj trenutni studentski status

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.