Računi

 

Otvaranjem Total Agro računa u ProCredit banci, sve Vaše transakcije i plaćanja možete obaviti brzo i veoma jednostavno. Takođe, podizanje i korišćenje državnih subvencija biće vam izuzetno lako.

Total Agro račun sadrži sledeće usluge:

  • Tekući račun dinarski i devizni,
  • debitnu Mastercard®  Direct platnu karticu,
  • besplatni trajni nalog,
  • besplatno internet i mobilno bankarstvo, kao i besplatne sve transakcije putem internet/moblnog bankarstva,
  • Flex i Klasik štednju sa mesečnim pripisom kamate,
  • 10 besplatnih SMS poruka mesečno o odlivu po računu i transakcijama platnom karticom,
  • 5 besplatnih podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji,
  • mogućnost da na našim bankomatima u Zoni 24/7 podižete ili uplaćujete dinare i evre u vrednosti do 5000 evra dnevno.

Sve ovo izuzetno atraktivnoj naknadi za mesečno održavanje računa!

Račun otvarate online, bez dolaska u banku.

Sve što Vam je potrebno za otvaranje računa online  je 20 minuta Vašeg vremena, rešenje o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i lična karta, kao i uređaj sa internet pristupom i kamerom (računar ili mobilni telefon, radi video identifikacije).

Otvori račun online sada
 

Zakažite razgovor

* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.