Krediti za setvu i nabavku repromaterijala

 

Izbegnite nepovoljne paritete i ostvarite uštedu pri kupovini repromaterijala.

Pripremite se blagovremeno za prolećnu ili jesenju setvu. Uz pomoć kredita za nabavku repromaterijala na brz i jednostavan način obezbedite potrebno seme, đubrivo, sredstva za zaštitu, pogonsko gorivo, stočnu hranu, stoku za tov…  

Karakteristike kredita: 

  • dinarski ili indeksirani krediti
  • rok otplate do 36 meseci
  • mogućnost prilagođavanja plana otplate sezonskom karakteru
  • Mogućnost otplate kredita u jednoj rati na kraju perioda otplate, za kredite sa dospećem do 12 meseci
  • brza isplata kredita  

ProCredit banka ima potpisane ugovore o saradnji sa gotovo svim renomiranim proizvođačima i prodavcima stočne hrane, semenske robe i ostalog repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnjui nudi posebne povoljnosti u saradnji sa poslovnim partnerima banke.”

Nabavkom kod partnera banke, ostvarite posebno povoljne uslove. Nabavkom kod nekih od njih, ostvarujete i jednistvenu mogućnost - trošak kamate u potpunosti preuzima prodavac, vi otplaćujete samo kupovnu cenu materijala!

Zakažite razgovor

* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.