Krediti za kupovinu, izgradnju i dogradnju poljoprivrednih objekata

 

Dugoročni indeksirani krediti odobravaju se za sve vidove radova na poljoprivrednim objektima - uz sopstvene proizvodne i skladišne kapacitete omogućite sebi povećanje obima proizvodnje i prednost -  uz uskladištene proizvode sačekajte pravu cenu na tržištu.  

Karakteristike kredita: 

  • Povoljne kamatne stope
  • Rok otplate do 15 godina
  • Plan otplate prilagođen Vašoj poljoprivrednoj proizvodnji, uz mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate
  • Odložena otplata i do godinu dana

Dodatne mogućnosti finansiranja iz ponude ProCredit banke:  

  • Krediti za proširenje stočnog fonda
  • Krediti za podizanje plastenika i staklenika
  • Krediti za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze
  • Krediti za refinansiranje Vaših obaveza u drugim bankama.

Zakažite razgovor

* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.