Otvaranje računa poljoprivrednog gazdinstva - nosilac fizičko lice (ne preduzetnik ni pravno lice)

Unesite vaše podatke

Priložite dokumentaciju*

*Rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

Ukoliko račun otvarate radi registracije, priložite drugi dokument kojim dokazujete poljoprivrednu aktivnost (npr. ugovor o zakupu ili poresko rešenje na imovinu ili dokaz svojine...), uz obavezu dostave rešenja odmah nakon registracije.
 
Kliknite ovde da biste prikačili dokument.
Uslovi slanja
* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.