Skip to main content
Izmenite lične podatke

Odabirom ove opcije potvrđujete da niste funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik, da živite u Republici Srbiji i posedujete važeći lični identifikacioni dokument Republike Srbije (ličnu kartu ili pasoš – osim identifikacionog dokumenta za strance)

i da ste saglasni sa Obradom ličnih podataka.