Besplatan tekući račun – uz niz pogodnosti za sve studente!

 • Podiži novac u ProCredit 24/7 zonama potpuno besplatno
 • Obavi sva plaćanja Dina karticom koju dobijaš uz studentski račun*
 • Odvoji svoju prvu ušteđevinu na sopstvenom računu za štednju**
 • Koristi mogućnost plaćanja na POS terminalima širom zemlje

*za sve studente do 25 godina starosti

**mogućnost otvaranja klasične i FlexSave štednje

Kontroliši svoj račun na klik!

 • Plaćaj prijave za ispite jednim klikom

 • Kontroliši troškove svih transakcija putem telefona i računara

 • Koristi e-banking & m-banking platforme ProCredit banke*

 • Planiraj svoje troškove u domaćoj i stranoj valuti – jer je tvoj prvi račun u EUR i RSD valutama!

*Transakcije putem e-banking i m-banking platformi tarifiraju se u skladu sa važećim cenovnikom za studentski račun

Otvori svoj prvi račun u samo četiri koraka 

 • 1 Current: Kontakt podaci
 • 2 Lični podaci
 • 3 Podaci iz lične isprave
 • 4 Završi
Tvoj trenutni studentski status

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.