Pravna regulativa

ProCredit Bank a.d. Beograd
Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
 
Upisana u registar Agencije za privredne registre, pod brojem 8269/2005
Matični broj: 17335677
PIB: 100000215
Upisani kapital: 48.639.652,45 EUR
Uplaćeni kapital: 48.639.652,45 EUR
Predsednik Izvršnog odbora: Svetlana Tolmačeva Dingarac

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

Informacije koje ProCredit Bank a.d. Beograd objavljuje na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja.
ProCredit Bank a.d. Beograd stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim internet stranama i može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj internet prezentaciji.

Politika privatnosti

Delovi našeg sajta koriste Cookies ("kolačiće"). Cookie je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na vašem računaru i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice Banke. Lični podaci u ovom slučaju nisu sačuvani, te se ove informacije ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie čuva na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u vašem internet pretraživaču. Ranije instaliran Cookie možete obrisati iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.

Isključenje odgovornosti

U izuzetnom slučaju greške na nekoj od stranica ove internet prezentacije, ProCredit Bank a.d. Beograd će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj svojih internet stranica.
 
Usled mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamernog propusta na nekoj od stranica ove prezentacije, pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da se o konkretnim uslovima svih proizvoda i usluga ProCredit Bank a.d. Beograd, koji su predstavljeni na ovom sajtu, obavezno prethodno raspitaju u najbližoj ekspozituri Banke ili pozivom našeg info centra na broj telefona 0 700 700 000.

Linkovi

Linkovi sadržani na ovoj internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica ProCredit Bank a.d. Beograd.
Povezane lokacije nisu pod kontrolom ProCredit Bank a.d. Beograd i Banka nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet strana.

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada ProCredit Bank a.d. Beograd, ili je ustupljeno ProCredit Bank a.d. Beograd, a u vlasništvu je trećih lica. ProCredit Bank a.d. Beograd takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu ProCredit Bank a.d. Beograd ili u vlasništvu trećih osoba, a ProCredit Bank a.d. Beograd je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.