Bespovratna IPARD sredstva uz podršku ProCredit banke

 

Svim poljoprivrednim proizvođačima u našoj zemlji pruža se mogućnost da konkurišu za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava iz IPARD fondova Evropske unije i što je naročito važno da na ovaj način realizuju investicije na svom gazdinstvu uz siguran povraćaj od 50% do čak 80% uloženih sredstava.  

ProCredit banka Vam u svemu tome nudi svoju pomoć i podršku.  

Budući da će proizvođači zainteresovani za IPARD donacije, prilikom konkurisanja, morati unapred da obezbede pun iznos sredstava neophodnih za realizaciju planirane investicije, kao i da ova sredstva sa svog računa prikažu u biznis planu, ProCredit banka je pripemila POSEBAN IPARD PAKET PODRŠKE namenjen svim poljoprivrednicima koji u narednom periodu nameravaju da konkurišu za bespovratna sredstva iz ovih EU fondova.  

Naš IPARD paket podrške nudi Vam nekoliko zanimljivih mogućnosti, a sve u zavisnosti od toga da li sredstva neophodna za realizaciju planirane investicije nameravate da obezbedite sami ili će Vam u tome biti neophodna naša podrška.

I u jednom i u drugom slučaju, ProCredit banka je tu da Vas posavetuje i omogući Vam da pod najpovoljnijim uslovima konkurišete za donacije iz IPARD fondova.  

Ukoliko raspolažete sopstvenim sredstvima potrebnim za realizaciju planirane investicije – pozivamo Vas da otvorite Flex štednju u našoj banci, i tu čuvate sredstva do početka realizacije svoje investicije.

Na taj način, sebi obezbeđuje:

  • Mesečni pripis kamate na deponovana sredstva (NKS 0.8% godišnje)
  • Besplatno internet i mobilno bankarstvo
  • Mogućnost fleksibilnog korišćenja sredstava na računu
  • Besplatno SMS obaveštavanje o promenama stanja na računu
  • Besplatno izdavanje POTVRDE o stanju  - na VAŠ ZAHTEV za 1 dan na kućnu adresu.

Ukoliko sredstva neophodna za realizaciju investicije planirate da obezbedite u celosti ili delom iz kredita – ProCredit banka je pripremila izuzetno povoljne pozajmice, koje karakterišu:

  • Atraktivne kamatne stope
  • Fleksibilna sredstva obezbeđenja
  • Mogućnost mesečnih, tromesečnih ili polugodišnjih rata
  • Stručna podrška u svakom momentu.  

Uz jedan od dva spomenuta modela možete u svakom momentu dostaviti neophodan dokaz o visini novca kojim raspolažete. To ovaj paket čini najbržim, najlakšim i najjednostavnijim načinom dokumentovanja sopstvenih sredstava. 

Zakažite razgovor

* Obavezno polje za unos podataka
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Napomena: Banka je dužna da pri dobijanju ličnih podataka dobije saglasnost lica koje podatke ostavlja za obradu podataka o ličnosti i na ovaj način se ostvaruje najbolja zaštita prava korisnika Sajta.
ProCredit Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ima pravo da vrši obradu podataka o posetiocu sajta www.procreditbank.rs (u daljem tekstu: Posetilac sajta) koji ostavlja svoje podatke o ličnosti prilikom popunjavanja online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo, u skladu sa važećim propisima i odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da sve podatke o Posetiocu sajta koji su joj poznati (podaci o Posetiocu sajta), kao i druge podatke koji proizlaze iz poslovnog odnosa između Posetioca sajta i Banke, dostavlja ProCredit Holdingu u SR Nemačka, Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, spoljnim revizorima Banke, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i sa platnim karticama pri Privrednoj komori Srbije, licima i organima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke.
Posetilac sajta je saglasan da Banka može obrađivati sve podatke o Posetiocu sajta (ostavljene lične podatke- podatke za kontakt sa Posetiocem sajta) kao i da može obrađivati naročito osetljive podatke o Posetiocu sajta (o polu, osuđivanosti i bračnom stanju) u svrhu ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima ili ugovornih obaveza, radi pružanja usluga ili posredovanja u pružanju usluga Posetiocu sajta, za realizaciju i administriranje proizvoda i usluga pruženih Posetiocu sajta, za realizaciju naplate potraživanja i radi zaštite od povrede prava Banke i u drugim sličnim okolnostima. Banka ima pravo da obrađuje lične podatke koje je ostavio Posetilac sajta od momenta popunjavanja predviđenog online formulara za preduzetnike i pravna lica/ poljoprivrednike/ stanovništvo na sajtu www.procreditbank.rs, tokom perioda u kome lice ima status potencijalnog klijenta/ klijenta Banke, kao i nakon prestanka tog odnosa, u periodu određenom važećim propisima. Banka, takođe obrađuje lične podatke Posetioca sajta i u svrhu sprovođenja statističkih istraživanja i analiza tržišnog udela grupa klijenata, proizvoda i usluga i ostalih finansijskih pokazatelja, kao i u cilju izveštavanja i upravljanja rizicima. Banka može koristiti podatke koje je posetilac sajta ostavio radi istraživanja tržišta i zadovoljstva klijenata, kao i radi reklamiranja i ponude proizvoda i usluga Banke i povezanog lica, pravnog lica koje pripada istoj bankarskoj grupi ili ugovornog partnera.
Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.
Posetilac sajta može, u bilo kom trenutku, obavestiti Banku da ga ne kontaktira radi oglašavanja, promovisanja novih proizvoda, reklamiranja proizvoda koje Banka nudi informišući o tome Banku, u pisanoj formi.

Sve podatke o ličnosti Posetioca sajta Banci daje dobrovoljno.

Posetilac sajta ima pravo da se informiše o podacima koje Banka vodi o njemu (u smislu podataka koje je ostavio pri popunjavanju forme za zakazivanje razgovora) i ima pravo i obavezu da od Banke zahteva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.
Banka podatke o Posetiocu sajta može obrađivati na način da iste čuva i koristi u elektronskom obliku, štampanim kopijama, skeniranim dokumentima, kao i na svaki drugi pogodan i uobičajen način u poslovanju Banke. Podatke o Posetiocu sajta mogu koristiti zaposleni u Banci, u napred navedene svrhe, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Banka dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama. Posetilac sajta ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka, opozove. U slučaju da Posetilac sajta želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obaveštenje o tome dostavi Banci u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, posetilac sajta je dužan da Banci nadoknadim opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva obrada nije dozvoljena, a Banka čuva podatke u rokovima predviđenim propisima. U slučaju da se utvrdi da je u pitanju nedozvoljena obrada podataka o ličnosti posetilac sajta imam pravo da preduzmem mere definisane pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Posetilac sajta je saglasan i izjavljuje da na osnovu ove izjave sa kojom se saglasio na sajtu www.procreditbank.rs, Banka vrši obradu podataka i druge radnje definisane i predviđene u tekstu izjave. Dakle, saglasnost i izjava data na napred naveden način, predstavlja pravni osnov Banci za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti Posetioca sajta, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.