Cenovnik usluga

Cenovnik za pravna lica koji važi od 01. avgusta 2019. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna Lica

Cenovnik za pravna lica - korporativni klijenti

 

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 01. septembra 2019. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za preduzetnike

 

 

Cenovnik za fizička lica koji počinje da važi od 17. marta 2019. godine

Cenovnik za fizička lica

 

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji važi od 1. oktobra, 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

 

Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. septembra 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna Lica

Cenovnik za pravna lica - korporativni klijenti

 

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 15. oktobra 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za preduzetnike

 

Opšti uslovi poslovanja

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank

 

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - važe od 06. jula 2019

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge - važe od 06. jula 2019.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše depozite - važe od 06. jula 2019.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše kreditne proizvode - važe od 06. jula 2019.

 

 

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 21. juna 2019. :

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

 

 

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - počinju da važe od 1. septembra 2018

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge - važe od 15. oktobra 2018.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše depozite - važe od 15. oktobra 2018.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše kreditne proizvode - važe od 15. oktobra 2018.

 

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 17. marta, 2019. :

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

 

Lista reprezentativnih usluga 

Lista reprezentativnih usluga za Pravna lica i Preduzetnike

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim racunem-za potrosace

 

Pregled naknada i usluga

Pregled usluga i naknada -Račun van paketa

Pregled usluga i naknada -Total račun

Pregled usluga i naknada- Osnovni račun

Pregled usluga i naknada - Preduzetnici

Pregled usluga i naknada - Pravna lica

Pregled usluga i naknada - Nosioci poljoprivrednih gazdinstava