Cenovnik usluga

Cenovnik za fizička lica koji važi od 01. oktobra 2018. godine, se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za fizička lica I deo

Cenovnik za fizička lica II deo

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji važi od 1. oktobra, 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

Cenovnik za pravna lica koji važi od 1. septembra 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna Lica

Cenovnik za pravna lica - korporativni klijenti

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 15. oktobra 2018. godine se nalazi na sledećem link:

Cenovnik za preduzetnike

 

Cenovnik za fizička lica koji počinje da važi od 17. marta 2019. godine

Cenovnik za fizička lica


Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - počinju da važe od 1. septembra 2018

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge - važe od 15. oktobra 2018.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše depozite - važe od 15. oktobra 2018.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše kreditne proizvode - važe od 15. oktobra 2018.

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 1. oktobra, 2018. godine, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode  

 

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 17. marta, 2019. :

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode