Tenderi

Poštovani, informacije o aktuelnim tenderima i potrebama za zakupom poslovnog prostora za ProCredit bank a.d. Beograd možete pogledati na sledećim linkovima:

Aktuelni tenderi

Nabavka 82/18: Izbor Dobavljača za usluge transporta i fizičkog obezbeđenja novca i drugih vrednosti. 

Poštovani detalje o nabavci 82/18 možete pogledati na sledećim linkovima: 

Poziv za dostavu ponuda

Potrebna dokumentacija koju treba poslati prilikom slanja ponude za nabavku 82/18

Podaci o ponuđaču

Specifikacija

Izjava Ponuđača 

Podaci o ljudskim resursima

Rok za dostavu ponuda je 12.12.2018. godine 

Politika zaštite životne sredine