Uslovi

Klasična štednja -  sa mesečnim pripisom kamate,  periodom oročenja na 12 , 18, 25, 36 meseci , za valutu EUR. Reprezentativni primer: Klasična štednja sa mesečnim pripisom kamate,  Iznos štednje 30,000 eur; NKS 1,00%, EKS 0,85 %, period oročenja 25 meseci valuta EUR; Godišnje kamatne stope su fiksne. Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma. Porez 15%. Ponuda važi uz Total račun. Minimalan iznos 5000 EUR; Maksimalni iznos do 500.000 EUR 

FleX Štednja – fleksibilna oročena štednja na 12 meseci u valuti EUR. Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma. Maksimalni iznos do 500.000 EUR. NKS 0,80%, EKS 0,68%. Godišnje kamatne stope su fiksne. Porez 15%. Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji. Ponuda važi u okviru Total računa. Podizanje i uplata novca se obavlja prebacivanjem na tekući račun u istoj valuti. U slučaju prevremenog razoročenja klijentu se pripisuje kamata jednaka inicijalno ugovorenoj kamati za oročenje.

Agencija za osiguranje depozita

Dodatne informacije

  • Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
  • Kamatna stopa je fiksna.
  • Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
  • Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente.
  • Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Za više informacija o  štednji možete kontaktirati Info Centar na broj 0112057000 po ceni operatera sa koga pozivate.