Authorised overdraft

An overdraft gives you access to efficient and straightforward financial or credit support without even having to go to the bank.

An authorised current account overdraft provides an additional source of working capital financing under highly favourable and flexible terms.

The procedure for granting an authorised overdraft at ProCredit Bank is quick, simple and there is no disbursement fee.

To qualify for an authorised overdraft with ProCredit Bank, companies must:

  • have a current account with ProCredit Bank
  • have been in business for at least 12 months

Book a call

all fields market with "*" are required

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.