Long-term investment loans

 

If you are planning to make long-term investments in your business operations, such as purchasing machines and equipment, or modernising or expanding your business premises, our investment loans are an excellent solution.

These loans have very favourable terms that are based on your potential, as well as on the nature of the investment concerned.

  • Repayment period of up to 180 months
  • Deferred repayment of up to 12 months
  • EUR-indexed loans

Investment loans for fixed assets:

  • Repayment period of up to 84 months
  • Deferred repayment of up to 12 months
  • EUR-indexed loans

Book a call

all fields market with "*" are required

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.