Subvencionisani krediti sa Ministarstvom poljoprivrede

ProCredit banka je počela sa prijemom zahteva za ovogodišnji program subvencionisanih kredita u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, kao i zahteva za kredite za likvidnost predviđenih Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima u otežanim ekonomskim uslovima nastalim usled COVID-19.

Tim povodom, upoznajemo vas sa osnovnim informacijama o ovogodišnjem programu Ministarstva poljoprivrede.


Namena kredita:

1)  Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu Uredbom;

1a) Nabavka kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina;

2)   Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;

3)   Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

4)   Nabavku hrane za životinje;

5)   Investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

6)   Likvidnost.
 

Pregled uslova: 

Korisnik:
RPG, preduzetnik i pravno lice​

Trošak obrade

Kamata

    Ročnost

​Dostavljanje profakture

svrhe kredita 1, 2, 4

1,50%

1%

do 36 meseci

DA

svrhe kredita 1 a

1,50%

1%​

od 36 do 60 meseci

DA

svrhe kredita  3

1,50%

3%

do 36 meseci

DA

svrhe kredita  5

1,50%

3%

od 36 do 60 meseci

DA

svrhe kredita  6

1,50%

1%

do 36 meseci

NE

Korisnik: RPG mlađi od 40 godina, žene, područja sa otežanim uslovima rada

DF

IR

ročnost

profaktura

svrhe kredita 3

1,50%

1%

do 36 meseci

DA

 

Iznos kredita

  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
  • Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.
  • ZA LIKVIDNOST ukupan iznos kredita za sve klijente iznosi 3.000.000 RSD

Pojašnjenja radi, klijent ne može koristiti kredit za nabavku FA/WC u iznosu od  6 miliona RSD i kredit za likvidnost u iznosu od 3 miliona RSD.
Klijent može koristiti više kredita za različite svrhe unutar gore navedenih maksimalnih iznosa za fizička lica, preduzetnike i pravna lica. 

 

Otplata kredita

  • Mesečni, tromesečni, šestomesečni i godišnji anuiteti

Book a call

* Required fields

Notification on the Processing and Protection of Personal Data

The Bank’s website may be used without the need to provide personal data. In the event that you wish to receive more detailed information, to apply for or use any of the services the Bank has on offer, it is possible to voluntarily enter your personal data in the specified sections of the Bank’s website.

The Bank collects, processes, stores and protects personal data, for the purpose of preparing, concluding and executing agreements or for the purpose of acting in accordance with applications submitted via the Contact Form available on the Bank’s website, all of which is in accordance with the established principles and requirements of the valid Law on Personal Data Protection, which is described in detail in the following document: Notification on the Processing of Personal Data at ProCredit Bank which is available on the Bank’s official website, on site, as well as within the Bank’s premises.