Uslovi i reprezentativni primeri

Klasična štednja 

Sa mesečnim pripisom kamate, periodom oročenja na 12, 18, 25, 36 meseci , za valutu EUR.

Reprezentativni primer: Klasična štednja sa mesečnim pripisom kamate, NKS 0.9%, EKS 0.77 %, period oročenja 25 meseci valuta EUR; Godišnje kamatne stope su fiksne. Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma. Porez 15%. Ponuda važi u okviru Total računa. Minimalan iznos 5.000 EUR;

FleX Štednja

Fleksibilna oročena štednja na 12 meseci u valuti EUR. Kriterijumi za indeksiranje: nema kriterijuma.

Reprezentativni primer (kamata 0,8%):  Iznos štednje: bez minimalnog iznosa. NKS 0.80%, EKS 0.68%. Godišnje kamatne stope su fiksne. Porez 15%. Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji. Ponuda važi u okviru Total računa. Podizanje i uplata novca se obavlja prebacivanjem na tekući račun u istoj valuti. U slučaju prevremenog razoročenja klijentu se pripisuje kamata jednaka inicijalno ugovorenoj kamati za oročenje.

Reprezentativni primer (kamata 1,2%)*: Iznos štednje: 50.000eur  NKS 1.20%, EKS 1,02%. Godišnje kamatne stope su fiksne. Porez 15%. Omogućeno 100% raspolaganje sredstvima na štednji. Ponuda važi u okviru Total računa. Podizanje i uplata novca se obavlja prebacivanjem na tekući račun u istoj valuti. U slučaju prevremenog razoročenja klijentu se pripisuje kamata jednaka inicijalno ugovorenoj kamati za oročenje.
 

*Do isteka specijalne akcije 30.06.2020

 

Agencija za osiguranje depozita

Dodatne informacije

  • Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
  • Kamatna stopa je fiksna.
  • Efektivne kamatne stope za deviznu štednju su neto i od njih je odbijen porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
  • Navedene kamatne stope važe i za rezidente i za nerezidente
  • Banka ne indeksira depozite fizičkih lica.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. 

Za više informacija o  štednji možete kontaktirati Info Centar na broj 0112057000 po ceni operatera sa koga pozivate.