Headquarters

Milutina Milankovića 17
11070 Novi Beograd

Infocentar

0700 700 000 local call rates apply

011 2057 000 service provider rates apply

Contact us

Izaberite radni dan kao predlog za datum sastanaka

Uplatu izvršiti na račun broj 220-111-50 sa pozivom na broj 710108/00 (upisati matični broj JMBG/MB), u skladu sa Cenovnikom banke.

 

  • Zahtevi za potvrde podneti radnim danom do 13h biće realizovani istog dana do 15h
  • Zahtevi za potvrde podneti radnim danom posle 13h biće realizovani sledećeg radnog dana do 10h

Sve potvrde može preuzeti samo ovlašćeno lice ili lice sa posebnim ovlašćenjem. 

 

Potvrde za potrebe MUP-a preuzmite lično u odabranoj poslovnici obzirom da postoji mogućnost da ista u elektronskoj formi neće biti prihvaćena od strane nadležnih organa.

Upload requirements
* Obavezno polje za unos podataka

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.

MAPA EKSPOZITURA

Type

Ulica Glavna 47

Address:
Ulica Glavna 47
Radnim danima:
09-14*

Bulevar despota Stefana 68c

Address:
Bulevar despota Stefana 68c​​​​​​​
Radnim danima:
Poslovnica privremeno zatvorena*

Bulevar Milutina Milankovića 17

Address:
Bulevar Milutina Milankovića 17
Radnim danima:
09 - 14*

Požeška 42a

Address:
Požeška 42a
Radnim danima:
09-14*

Kalenićeva 2

Address:
Kalenićeva 2
Radnim danima:
09-14*

Belgrade

Adresa:
Ulica Glavna 47
Radnim danima:
09-14*
Adresa:
Bulevar despota Stefana 68c​​​​​​​
Radnim danima:
Poslovnica privremeno zatvorena*
Adresa:
Bulevar Milutina Milankovića 17
Radnim danima:
09 - 14*
Adresa:
Požeška 42a
Radnim danima:
09-14*
Adresa:
Kalenićeva 2
Radnim danima:
09-14*