Skip to main content
dokumentarno poslovanja

Documentary business

Dokumentarni proizvodi:
Direct contact with advisors

All our clients, at any time can count on the help and experience of our consultants specializing in documentary business through direct contact

Detaljnije informacije
Bankarske garancije

Bankarske garancije su instrument obezbeđenja kojim Banka preuzima neopozivu obavezu da će isplatiti novčani iznos korisniku garancije na koji garancija glasi ukoliko dužnik iz osnovnog ugovora ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze. 

ProCredit banka izdaje i pribavlja sve vrste garancija u zemlji, ali i inostranstvu preko mreže svojih korespodentskih banaka:

  • Garancije za obezbeđenje plaćanja
  • Garancije za povraćaj avansa
  • Garancije za dobro izvršenje posla
  • Tenderske garancije
  • Carinske garancije
  • Garancije za urednu otplatu rata kredita

Osim ovih garancija, u kojima je ProCredit banka garant, u ponudi su i usluge potvrde (konfirmacije) garancija.

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv predstavlja najbezbedniji instrument plaćanja i naplate u poslovima međunarodne trgovine i kao takav štiti obe strane (kako kupca, tako i prodavca).

Kupac je uveren da će njegova banka izvršiti plaćanje korisniku ako su svi uslovi akreditiva ispunjeni, dok je prodavac zaštićen jer će unovčiti iznos akreditiva za prodatu i izvezenu robu.

ProCredit banka izdaje po nalogu i prima u korist svojih klijenata sve vrste akreditiva i pruža sve neophodne informacije i pomoć pre samog otvaranja, ali i savetodavne usluge u vezi ispunjavanja uslova akreditiva (pripreme, pregleda i slanja na naplatu dokumenata).

Iz naše ponude izdvajamo i usluge pribavljanja konfirmacije akreditiva.

Dokumentarni inkaso

Inkaso poslovi su poslovi koji zaključuju međunarodne strane u trgovini u kome izvoznik podnosi na naplatu uvozniku komercijalna dokumenta (faktura, transportni dokument, itd.) ili/i finansijska dokumenta (menice, promisori note) preko svoje banke.

Dokumentarni inkaso je međunarodni instrument plaćanja koji je vezan za ugovorni odnos između uvoznika i izvoznika za otpremljenu robu.

Banka uvoznika dobija jasne instrukcije od banke izvoznika na koji način da uruči dokumenata uvozniku uz plaćanje ili uz akcept menice.