Loans for the purchase of agricultural land

 

Become the owner of the land you are farming, expand your land capacities, plan your own investments and production over an extended period of time and avoid paying expensive and uncertain leases.

Loan details:

  • Attractive interest rates
  • Long-term indexed loan with repayment terms of up to 15 years
  • Repayment schedule tailored to your agricultural production cycle, with monthly, quarterly or semi-annual instalments
  • Deferred repayment of up to one year

Book a call

* Required fields

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.