Klasik i FleX štednja 

Naša najbolja kamata na model štednje koji Vi odaberete! 

 • FleX Štednja
 • Oročena štednja 

Saznajte više

Mastercard® Direct kartica

 • Beskontaktna plaćanja u zemlji ili inostranstvu
 • 5 besplatnih podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka mesečno
 • Mogućnost uplate/isplate do 5.000 eur dnevno na eurskim bankomatima u Zoni 24/7(RSD/EUR)
 • Rok važenja kartice 5 godina

Saznaj više

Internet i mobilno Bankarstvo 

 • Sve transakcije  potpuno besplatne, bez provizije
 • Stalan uvid u svoje lične finansije
 • Upravljanje svojim računima bilo kada i bilo gde 
 • Transfer novca sa FleX štednje 
 • Besplatne SMS poruke o odlivu i transakcijama karticom

 

FleX minus 

 • Kamata samo 9% na godišnjem nivou 
 • U visini dve plate
 • Plaćate kamatu samo za dane korišćenja  
 • Bez troškova obrade 

Saznaj više

Srednji kurs

 • Transfer novca sa deviznog računa na dinarski i obrnuto
 • Konverzija do 1.000€ mesečno po srednjem kursu NBS na dan
 • Mogućnost uplate/isplate do 5.000 eur dnevno na eurskim bankomatima u Zoni 24/7(RSD/EUR)

Stambeni Krediti

 • Bez životnog osiguranja
 • Bez NKOSK
 • Bez troškova održavanje kreditne partije 
 • Realizacija u roku od 7 dana i mogućnost preliminarne odluke 

Reprezentativni primer Stambeni krediti 

Investicioni krediti 

 • Fiksna kamata u dinarima 9%, bez učešća
 • Bez troškova održavanja kreditne partije
 • Za adaptaciju, rekonstrukciju stambenog prostora i EE
 • Za kupovinu automobila 

Reprezentativni primer Investicioni krediti

 • 1 Current Kontakt podaci
 • 2 Lični podaci
 • 3 Ostali podaci
 • 4 Završi
 Da li želite dodatne usluge uz total račun?

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.