Cenovnik usluga

 

Cenovnik za pravna lica koji važi od 01. avgusta 2019. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna Lica

Cenovnik za pravna lica - korporativni klijenti

 

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 01. septembra 2019. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za preduzetnike

 

Cenovnik za fizička lica koji počinje da važi od 17. marta 2019. godine

Cenovnik za fizička lica

 

Novi cenovnik za fizička lica koji počinje da važi od 19. maja 2021.godine (za nekreditni deo) i od 5.aprila 2021. (za kreditni deo)

Novi cenovnik za fizička lica

 

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji važi od 1. oktobra, 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

 

Obrada podataka o ličnosti: 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank

 

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - važe od 06. jula 2019

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge - važe od 06. jula 2019.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše depozite - važe od 06. jula 2019.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše kreditne proizvode - važe od 06. jula 2019.

 

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - važe od 14. januara 2020

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge - važe od 28. februara 2020

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše depozite - važe od 28. februara 2020

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše kreditne proizvode - važe od 28. februara 2020

 

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji važe od 28. februara 2020:

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

Opšte informacije o usluzi promene računa

 

Novi opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 19. maja 2021. (za nekreditni deo) i od 5.aprila 2021. (za kreditni deo)

 
Novi opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Novi opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Novi opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

 

Lista reprezentativnih usluga 

Lista reprezentativnih usluga za Pravna lica i Preduzetnike

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim racunem-za potrosace

 

Pregled naknada i usluga

Pregled usluga i naknada - Total račun

Pregled usluga i naknada - Osnovni račun

Pregled usluga i naknada - Račun van paketa

Pregled usluga i naknada - Preduzetnici

Pregled usluga i naknada - Pravna lica

Pregled usluga i naknada - Nosioci poljoprivrednih gazdinstava

 

Uputstva

Uputstvo za zakazivanje sastanka online

Uputstvo za izdavanje potvrde online

Uputstvo za izdavanje potvrde kroz e -banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za Flex Minus kroz e-banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za Flex Štednju kroz e -banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za kredit kroz e-banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za Oročenu štednju kroz e-banking

Uputstvo za mobilno bankarstvo za fizička lica

Uputstvo za internet bankarstvo za fizička lica