Cenovnik usluga

 

Cenovnik za pravna lica koji važi od 01. avgusta 2019. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za pravna Lica

Cenovnik za pravna lica - korporativni klijenti

 

Cenovnik za preduzetnike koji važi od 01. septembra 2019. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za preduzetnike

 

Cenovnik za fizička lica koji počinje da važi od 17. marta 2019. godine

Cenovnik za fizička lica

 

Cenovnik za pravna lica/nosioce poljoprivrednih gazdinstava koji važi od 1. oktobra, 2018. godine se nalazi na sledećem linku:

Cenovnik za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

 

Obrada podataka o ličnosti: 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank

 

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - važe od 06. jula 2019

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge - važe od 06. jula 2019.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše depozite - važe od 06. jula 2019.

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše kreditne proizvode - važe od 06. jula 2019.

 

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica i preduzetnike, nalaze se na sledećim linkovima:

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - važe od 14. januara 2020

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge - važe od 28. februara 2020

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše depozite - važe od 28. februara 2020

Opšti uslovi poslovanja za preduzetnike - deo koji reguliše kreditne proizvode - važe od 28. februara 2020

 

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica, koji počinju da važe od 28. februara 2020:

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše opšte odredbe i platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše depozite

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica - deo koji reguliše kreditne proizvode

Opšte informacije o usluzi promene računa

 

Lista reprezentativnih usluga 

Lista reprezentativnih usluga za Pravna lica i Preduzetnike

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim racunem-za potrosace

 

Pregled naknada i usluga

Pregled usluga i naknada - Total račun

Pregled usluga i naknada - Osnovni račun

Pregled usluga i naknada - Račun van paketa

Pregled usluga i naknada - Preduzetnici

Pregled usluga i naknada - Pravna lica

Pregled usluga i naknada - Nosioci poljoprivrednih gazdinstava

 

Uputstva

Uputstvo za zakazivanje sastanka online

Uputstvo za izdavanje potvrde online

Uputstvo za izdavanje potvrde kroz e -banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za Flex Minus kroz e-banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za Flex Štednju kroz e -banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za kredit kroz e-banking

Uputstvo za podnošenje zahteva za Oročenu štednju kroz e-banking

Uputstvo za mobilno bankarstvo za fizička lica

Uputstvo za internet bankarstvo za fizička lica