Skip to main content

Zapadni Balkan: EIB i ProCredit Grupa pokreću nove kreditne linije vredne 65 miliona evra za brži oporavak malih i srednjih preduzeća od posledica COVID-19

  • EIB ulaže 65 miliona evra kako bi podržao oporavak malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu od posledica pandemije.
  • Zajam će biti dostupan u članicama ProCredit Grupe u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini. 
  • EIB je do sada uložila 4,1 milijardi evra u privatni sektor na Zapadnom Balkanu i time pomogao održanju više od pola miliona radnih mesta

Evropska investiciona banka (EIB) i ProCredit grupa dogovorili su pokretanje novih kreditnih linija vrednih 65 miliona evra kako bi podržali oporavak malih i srednjih preduzeća (MSP) na Zapadnom Balkanu od krize izazvane pandemijom COVID-19.  Kompanije u Srbiji, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini imaće pristup neophodnim sredstvima kako bi rešili probleme sa likvidnošću, obrtnim kapitalom i finansirali razvoj poslovanja. U isto vreme, ova investicija će ojačati bankarski sektor u regionu, kao i njegovu sposobnost da finansira ekonomski oporavak ekonomija Zapadnog Balkana.

Zajam iz Banke Evropske unije pomoći će smanjenju ekonomskog šoka izazvanog pandemijom kao i očuvanje radnih mesta u kompanijama širom regiona. Ova kreditna linija je deo finansijskog paketa Evropske komisije za Zapadni Balkan vrednog 3,3 milijarde evra. U okviru ovog paketa EIB je namenio 1,7 milijardi evra za podršku održivom socio-ekonomskom oporavku država Zapadnog Balkana. Zajmovi EIB-a namenjeni privatnom sektoru u skladu su sa nastojanjima Evropske unije i njenog Tima Evropa da podrži održivi ekonomski razvoj Zapadni Balkan. 

Potpredsednica EIB-a zadužena za Zapadni Balkan Lilyana Pavlova, izjavila je: “Očekuje se da će kriza covidom-19 posebno teško pogoditi mala i srednja preduzeća koja obezbeđuju oko 73% radnih mesta na Zapadnom Balkanu. Ova investicija dolazi u pravo vreme kada je potrebno ublažiti ekonomski pad, podržati zapošljavanje i rast. Kao što je bio slučaj i ranije, EIB je još jednom dao čvrstu podršku bržem razvoju privatnog sektora u skladu sa standardima EU, u pravcu stvaranja snažnog zajedničkog regionalnog tržišta sa većom konkurentnošću i novim radnim mestima. Drago nam je da u regionu da imamo tako pouzdane partnere poput ProCredit banke.” 

Menadžment ProCredit Holding AG & Co. KGaA, matične kompanije ProCredit grupe, izjavio je: “Zahvaljujući dobro izgrađenom odnosu sa našim klijentima i partnerima poput EIB-a, u mogućnosti smo da efikasno podržimo brojna MSP tokom ovih turbulentnih meseci. Kreditna linija EIB-a pomoći će preduzećima na Zapadnom Balkanu da kratkoročno reše probleme sa likvidnošću i finansiraju svoje investicione projekte, istovremeno ih osnažujući za nove razvojne i poslovne prilike. Očekujemo da će ekonomski oporavak u predstojećim godinama biti podržan i strukturnim prelaskom ka investicijama koje su klimatski neutralne, društveno i ekološki održive.“

Kreditna linija će biti dostupna malim i srednjim preduzećima u filijalama ProCredit banke u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini. Do danas je EIB investirao 4,1 milijardi evra u MSP na Zapadnom Balkanu, čime je održano preko pola miliona radnih meta u regionu. 
 

Napomene za urednike:

O EIB:

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija Evropske unije namenjena dugoročnom kreditiranju u vlasništvu njenih država članica. EIB obezbeđuje dugoročno finansiranje za sigurna i održiva ulaganja radi pružanja podrške realizaciji ciljeva politike EU. www.eib.org 

O EIB-u na Zapadnom Balkanu:

EIB je jedan od vodećih međunarodnih finansijera na Zapadnom Balkanu. Od 2007. Banka je finansirala projekte u regionu u ukupnom iznosu od osam milijardi evra. Pored toga što nastavlja da podržava obnovu i unapređenje javne infrastrukture, od 2010. godine, EIB je proširila polje delovanja na mnoge nove oblasti, poput zdravstva, istraživanja i razvoja, obrazovanja i malih i srednjih preduzeća.

Detaljne informacije o aktivnostima EIB na Zapadnom Balkanu dostupne su na sledećoj veb-stranici:  www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-western-balkans

O EIB u Srbiji

EIB je aktivna u Srbiji od 1977. godine, finansirajući ključne infrastrukturne projekte, kao i mala i srednja preduzeća, industriju, sektor usluga i lokalne samouprave. Od početka svojih aktivnosti u Srbiji, finansirano je 83 projekata I ukupno je uloženo više od šest milijardi evra u mala i srednja preduzeća i oporavak transporta, obrazovanja, zdravstva i komunalne infrastrukture. Više informacija o projektima EIB u Srbiji dostupno je na linku: https://www.eib.org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm

Klimatske aktivnosti EIB-a

Evropska investiciona banka je aktivna u oko 160 država i predstavlja najvećeg multilateralnog zajmodavca na svetu za projekte usmerene na klimatske promene. EIB grupa je nedavno usvojila Klimatski akcioni plan kako bi ostvarila svoje ambiciozne ciljeve i podržala klimatske projekte i investicije u održivost životne sredine vredne 1 bilion evra do 2030. godine.  Plan predviđa i usmeravanje više od 50% svog finansiranja za klimatske akcije i održivost životne sredine do 2025. godine. Takođe, kao deo plana, od početka 2021. godine, sve nove operacije EIB Grupacije biće usklađene sa ciljevima i načelima Pariskog sporazuma

O ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sedištem u Frankfurtu na Majni u Nemačkoj je matična kompanije razvojno-orijentisane ProCredit grupe, koja se sastoji od komercijalnih banaka za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored toga što je operativno fokusirana na jugoistočnu i istočnu Evropu, ProCredit grupa je takođe aktivna i u Južnoj Americi i Nemačkoj. Deonicama kompanije trguje se na Prime Standard segmentu Frankfurtske berze. Najveći akcionari ProCredit Holding AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore ,,Zeitinger Invest“ i ,,ProCredit Staff Invest“ (obuhvata investiciona ulaganja za ProCredit zaposlene), holandski ,,DOEN Participaties“, zatim ,,KfW Development Bank“ i ,,IFC“ (dio grupe Svetske banke). Kao nadređenu kompaniju Grupe u skladu sa nemačkim Zakonom o bankama, ProCredit Holding AG & Co. KGaA na konsolidovanom nivou nadgleda Nemački odbor za nadzor banaka (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i nemačka Bundesbanka. Za dodatne informacije posetite web stranicu: www.procredit-holding.com. 

Informacije o timu Team Europe i odgovoru na COVID-19 na Zapadnom Balkanu:

Kao deo strategije #TeamEurope, globalni odgovor Evropske unije na krizu izazvanu covidom-19, Grupacija EIB je brzo mobilisala 5,2 milijarde eura za zemlje izvan EU-a, čime se ubrzala finansijska i ciljana tehnička pomoć. Za zemlje Zapadnog Balkana Grupacija EIB pripremila je paket pravovremene pomoći u iznosu od 1,7 milijardi evra, prvenstveno za privatni i zdravstveni sektor. Ukupni paket finansijske pomoći EU-a za Zapadni Balkan iznosi više od 3,3 milijarde evra. Za više informacija: 

Kontakt za medije:

Evropska investiciona banka

Gordana Kovačević, g.kovacevic@ext.eib.org, tel.: +381 60 323 343 5

Vebsajt: www.eib.org/press - Pres služba: +352 4379 21000 – press@eib.org 

ProCredit Holding 

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138, 

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com