Skip to main content

Webinar ProCredit banke - Energetsko i vodoefikasna oprema i sistemi za čišćenje

U skladu sa našom politikom zaštite životne sredine, a u cilju podizanja svesti o efikasnom korišćenju resursa, 02. juna 2021. godine u periodu od 10.00 do 11.30 održaćemo vebinar o resursno efikasnoj opremi.

Događaj je namenjen preduzetnicima koji posluju u sektorima gde je potreban visok nivo higijene. Tu pre svega spada industrija pića, mlekarstvo i proizvodnja hrane. Svi prijavljeni će moći da saznaju više o specijalizovanoj opremi koja se koristi u efikasnim proizvodnim procesima i koja je zasnovana na tehnologijama pomoću kojih se mogu ostvariti ekonomske i ekološke prednosti.

Ova tehnologija je poznata pod nazivom CiP (Clean-in-place) i uključuje opremu i tehniku automatizovanog čišćenja unutrašnjih površina cevi, posuda, opreme i filtera bez većih demontaža opreme koja se čisti, uklanjajući sve nečistoće i ostatke iz prethodnog proizvodnog procesa.
CiP se najčešće koristi za opremu kao što su cevovodi, rezervoari i punila.

CiP sistem ima razne prednosti:

  • Minimizira greške: Automatsko čišćenje smanjuje mogućnost ljudske greške koja može doprineti stvaranju nebezbednog proizvoda.
  • Održava zaposlene na sigurnom: Smanjuje izloženost hemikalijama.
  • Omogućuje više vremena za proizvodnju: Kako se manje vremena gubi na čišćenje, više vremena se troši na izradu proizvoda.
  • Poboljšava kvalitet proizvoda: Pouzdano i ponovljivo čišćenje znači održivi kvalitet i konzistentnost proizvoda. Manje zagađenje znači manje opoziva proizvoda i poboljšana kontrola parametara čišćenja

Na vebinaru će biti predstavljena studija slučaja iz Srbije, kao i ponuda zelenog i resursno efikasnog finansiranja. Takođe,  prisustvovaće  i stručna lica iz sfere CiP sistema i tehnologija prečišćavanja voda, a učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja i direktno razmenjuju iskustva. 

U fokusu vebinara biće značaj „zelenih“ i resursno efikasnih investicija u postizanju čistog razvoja i zaštite životne sredine, kombinovano sa iskorišćavanjem komercijalnih mogućnosti.

Događaj organizuje ProCredit banka uz podršku GGF-a i nemačke konsultantske kompanije IPC - Internationale Projekt Consult GmbH. Govornici na vebinaru biće Aleksandar Stojkov - GGF, Darko Đorić – Direktor Milanović Industries Group i Ana Milić, Šef odeljenja za poslove sa privredom ProCredit banke. 

Vebinar je besplatan za sve zainteresovane učesnike i mogu se prijaviti na srb.prijava.webinar@procredit-group.com. Pristup događaju biće moguć samo ako ste potvrdili registraciju.