Skip to main content

Šta je depozit?

Da li je depozit isto što i štednja?

Depozit nije srpska reč, ali je veoma bliska svima nama koji štedimo u ProCredit banci jer nam kamata na štednju donosi prinos, bilo da štedimo u dinarima ili devizama. Postoje različite vrste depozita, a iskustvo je pokazalo da je najbolji onaj koji je osiguran. Dodatno, bitno je uzeti u obzir i stabilnost poslovanja banke u kojoj se štedi.
Dakle, depozit najčešće označava novčana sredstva u dinarima ili devizama koje ostavljamo na račun u banci na ime oročene ili flex štednje.

Da li su depoziti u bankama sigurni?

Svi mi koji štedimo, pre nego što položimo novac u banku, pitamo se da li je štednja u određenoj banci sigurna, a tek onda koliko možemo da zaradimo na njoj. Mi u ProCredit banci možemo se pohvaliti činjenicom da više od dve decenije, koliko poslujemo na tržištu Srbije, kontinuirano osvajamo i zadržavamo poverenje štediša, poslujući stabilno i odgovorno, uz uredno ispunjavanje svih obaveza prema klijentima.

Šta je osigurani depozit?

Svaka od 22 banke koje trenutno posluju u Srbiji imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije, što znači da su po zakonu obavezne da osiguraju depozite, tj. da redovno plaćaju premiju osiguranja Agenciji za osiguranje depozita. Osigurani depozit predstavlja sva dinarska i devizna potraživanja koja kao građani imamo prema banci: štednju, tekuće račune, dinarske i devizne oročene depozite ili druge štedne račune.

Koliki depozit osigurava država?

Skupština Srbije je na predlog Vlade usvojila odluku da se nivo osiguranih depozita sa 3.000 poveća na 50.000 evra. To znači da nam, u slučaju stečaja banke, isplatu osiguranog iznosa garantuje Republika Srbija. Ova zaštita se, kako nadležni tvrde, odnosi na svakog štedišu na nivou jedne banke, nezavisno od broja računa koje ima u toj banci.

Koje vrste depozita postoje?

U Srbiji postoje različite vrste depozita, a najčešće ih delimo na osnovu valute i načina štednje. Tako postoje dinarski i devizni depoziti, u zavisnosti od toga da li je novac koji polažemo na štedni račun u dinarima ili devizama. Na osnovu uslova štednje razlikujemo, pre svega, oročeni i flex depozit. Kod oročenih depozita obavezujemo se da ćemo novac na računu u banci držati na duže vreme: na tri meseca, na šest meseci, a najčešće na godinu dana i duže. U slučaju da pre isteka roka želimo da povučemo novac sa računa, dobijamo kamatu koja je niža od definisane.

Oročeni devizni depozit najisplativiji

Oročeni depoziti su nakon dužeg vremena ponovo isplativi. Mi svojim štedišama nudimo oročenu deviznu štednju na 12 i 25 meseci, s tim što su uslovi povoljniji za štednju na 25 meseci. Kolike su nam nominalne i efektivne kamatne stope za obe ove štednje, možete videti u svakom trenutku na našem sajtu. Minimalni iznos za oročenu deviznu štednju je 5.000 evra. 

Flex depozit

Kao što smo rekli, pored oročenog postoji i flex ili fleksibilni depozit. Flex štednja pruža mogućnost da istovremeno čuvate novac i ostvarite određeni prinos, a da u svakom trenutku možete da dodajete novac na račun i podižete ga. Mogućnost apsolutnog raspolaganja novcem, koji ujedno dobija na vrednosti, privlači veliki broj štediša. Treba da znate da za flex depozit ne postoji minimalni iznos.

Prednosti flex štednje

U slučaju flex štednje kamata nam je niža nego na oročenoj štednji, mada uslovi štednje mogu biti itekako povoljni. Kod nas u ProCredit banci kamate za flex štednju se obračunavaju dnevno na novac koji je na računu, a isplaćuju se mesečno. Račun za flex štednju možete otvoriti bez dolaska u banku, preko našeg web sajta. A ako vam je potrebna gotovina, u bilo koje doba dana i noći u okviru naših Zona 24/7, možete da podižete sa računa i dodajete na račun do 5.000 evra dnevno (i više, uz prethodnu najavu Online centru).

Odgovorno upravljamo depozitima

Mi smo poznati po tome što krajnje odgovorno upravljamo depozitima, i to na dva načina. S jedne strane, investiramo u dalji razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i u razvoj poljoprivrede. S druge strane, fokusirani smo na realizaciju ekološki opravdanih i energetski efikasnih projekata u Srbiji. Naš kreditni portfolio je jedan od najkvalitetnijih na domaćem finansijskom tržištu, sa izuzetno niskom stopom problematičnih kredita. 

Da pojasnimo na najjednostavniji način: termin „portfolio“ u bankarstvu označava zbir svih kredita koje banka plasirala i čeka da ih klijenti vrate. Kod nas su kašnjenja klijenata za vraćanje kredita dva puta manja od proseka bankarskog sektora u Srbiji, zbog čega smo jedna od najpouzdanijih i najstabilnijih banaka u zemlji.