Skip to main content

ProCredit grupa: značajno poboljšanje rezultata u prvoj polovini 2021. godine sa nastavljenim snažnim rastom

•    Rast kredita klijentima od 7,7% i depozita klijenata za 2,5%
•    Povećanje profita za 68% nakon oporezivanja; konsolidovani rezultat od 36,4 miliona EUR predstavlja prinos na kapital od 9,1%
•    Smanjenje troškova rezervisanja dovodi do godišnjeg troška rizika od 10 baznih poena uz poboljšani kvalitet portfolija
•    Povećanje neto prihoda od kamata rezultuje značajnim poboljšanjem odnosa troškova i prihoda na 64,4%
•    Kao što je saopšteno u julu, Bord direktora podiže prognozu prinosa na kapital u 2021. godini na 8,0% do 9,5%
•    Prvi virtuelni Dan tržišta kapitala biće održan 12. oktobra 2021.

ProCredit grupa, koja je uglavnom aktivna u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, izveštava o snažnim rezultatima za prvu polovinu 2021. Kao i u prethodnom periodu, rast portfolija kredita klijentima bio je snažan i povećan je za 402 miliona EUR ili 7,7% (H1 2020: +255 miliona EUR ili 5,3%). Konsolidovani rezultat povećan za 68% na 36,4 miliona EUR (H1 2020: 21,7 milion EUR) predstavlja značajno poboljšan prinos na kapital od 9,1% (H1 2020: 5,5%). Na osnovu snažnih finansijskih rezultata u prvoj polovini godine, 23. jula 2021. godine Bord direktora je podigao svoju prognozu prinosa na kapital za 2021. finansijsku godinu na 8,0% do 9,5% (ranije 6,0% do 7,5%).

Rukovodstvo ProCredit-a pozitivno ocenjuje polugodišnje rezultate i izglede za grupu: „Veoma smo zadovoljni ovim rezultatima i posebno priznanje dajemo našim kolegama koji su uspeli da unaprede našu poslovnu strategiju u veoma teškim tržišnim uslovima. Naša ključna snaga i dalje leži u bliskim odnosima koje gajimo sa pažljivo odabranim klijentima, u našoj sposobnosti da efikasno upravljamo kreditnim rizikom i u našim digitalizovanim poslovnim procesima. Sada kada počinjemo izlazak iz pandemije COVID-19, naši SME klijenti, koji su toliko važni za održivi ekonomski oporavak, sa sve većim samopouzdanjem gledaju u budućnost. Verujemo da ProCredit banke mogu odigrati centralnu ulogu u omogućavanju ovim klijentima da i dalje budu uspešni. Ovo učvršćuje naše uverenje da je naš održivi poslovni pristup, koji se ne zasniva na agresivnom odobravanju potrošačkih kredita koji trenutno dominiraju na našim tržištima, pravi način da damo značajan doprinos razvoju ovih ekonomija i društava istovremeno stvarajući održive prihode za ProCredit grupu.“

Rast portfolija ProCredit grupe od 402 miliona EUR ili 7,7% jasno je premašio već dobre brojke iz prethodne godine (H1 2020: + 255 miliona EUR ili 5,3%). Sve ProCredit banke su ostvarile dobre stope rasta od najmanje 4,5%. Na dan 30. jun 2021. portfolio zelenih kredita iznosio je 1,1 milijardu EUR (31. decembar 2020: 1,0 milijardi EUR), što odgovara učešću u ukupnom portfoliju od 19,1%. Naročito je dobar nastavak razvoja finansiranja u oblasti obnovljivih izvora energije.
Depoziti klijenata su takođe pokazali dobar rast u prvoj polovini 2021. Sa 123 miliona EUR ili 2,5%, njihovo povećanje je bilo u rasponu rasta prethodne godine (prva polovina 2020: +113 miliona EUR ili +2,6%). Rast depozita sastojao se prvenstveno od depozita po viđenju i štednih depozita i posebno se može pripisati našem direktnom bankarskom poslovanju sa privatnim klijentima.

Niski troškovi rizika i povećanje prihoda podstiču poboljšanje rezultata

Profit od 36,4 miliona EUR nakon oporezivanja predstavlja značajno poboljšani prinos na kapital od 9,1% u odnosu na prethodnu godinu (prva polovina 2020: 21,7 miliona EUR ili 5,5%). Povećanje od 68% rezultat je, s jedne strane, nižih troškova rizika, a s druge strane povećanja operativnog prihoda od 5,0 miliona EUR. Baza troškova je opet bila uglavnom stabilna, dodatno poboljšavajući odnos troškova i prihoda na 64,4% (prva polovina 2020: 66,5%).
Kvalitet portfolija se neznatno poboljšao u prvoj polovini 2021. godine u odnosu na kraj 2020. Udeo obezvređenih kredita pao je na 2,5% 30. juna 2021. godine (31. decembra 2020: 2,6%), dok je udeo kredita na nivou 2 pao za 0,5 procentnih poena na 4,4%. Osim toga, otplate po otpisanim kreditima su takođe povećane u odnosu na prethodnu godinu. Ova pozitivna kretanja pogodovala su značajnom smanjenju troškova rezervisanja za kreditne gubitke sa 13,0 miliona EUR na 2,7 miliona EUR u poređenju sa istim periodom prethodne godine (prva polovina 2020: 15,7 miliona EUR). Godišnji troškovi rizika iznosili su 10 baznih poena (prva polovina 2020: 64 bazna poena).

Neto prihod od kamata povećan je na 103,2 miliona EUR u odnosu na prvu polovinu prethodne godine od 99,9 miliona EUR, što je prvenstveno posledica snažnog rasta poslovanja i stabilizacije marži u svim bankama ProCredit grupe. Neto kamatna marža se blago smanjila u odnosu na prethodnu godinu za 0,1 procentni poen na 2,8%. Međutim, ona je porasla za 0,2 procentna poena u odnosu na prvi kvartal 2021. Ovo povećanje neto kamatne marže u drugom kvartalu 2021. pogodovalo je značajnom povećanju neto prihoda od kamata od 4,6 miliona EUR ili 8,5% u odnosu na prvi kvartal. Neto prihod od provizije sa 24,1 milion EUR bio je iznad nivoa prethodne godine (H1 2020: 22,6 miliona EUR).

Potencijal za povećanje modela poslovanja ProCredit grupe dodatno je naglašen stabilnom strukturom troškova uz istovremeni stabilan rast poslovanja. Troškovi osoblja i administrativni troškovi porasli su za samo 0,5 miliona EUR na 83,3 miliona EUR u prvoj polovini godine. Troškovi osoblja porasli su za 2,2%, dok su administrativni troškovi blago opali.

Bord direktora podiže prognozu prinosa na kapital

Na osnovu pozitivnih kretanja u prvoj polovini godine i nastavljenih opreznih, ali sve optimističnijih očekivanja za drugu polovinu 2021. godine, Bord direktora je 23. jula 2021. godine, kako je već rečeno, povećao očekivanja o dobiti za 2021. finansijsku godinu. Za 2021. finansijsku godinu predviđa se povećani prinos na kapital od 8,0% do 9,5% (ranije 6,0% do 7,5%), sa značajno smanjenim troškovima rizika u odnosu na finansijsku 2020. godinu i odnosom troškova i prihoda od približno 65%. Odnos troškova i prihoda bi stoga bio na donjem kraju koridora od 65% do 68% prognoze za 2021. u Godišnjem izveštaju za 2020. godinu. Očekuje se da će rast portfolija kredita klijentima biti oko 10%. Ovde se ne uzimaju u obzir značajni efekti valute.

Kapitalizacija ostaje komforna

Pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala banke (CET1 potpuno opterećen) iznosio je 13,7% na dan 30. juna 2021. godine, što je iznad nivoa na kraju 2020. godine (31. decembra 2020: 13,3%). Konsolidovani rezultat za drugu polovinu 2020. godine već je uključen u osnovni kapital, ali rezultat iz prve polovine 2021. godine još nije. Rezultat za prvu polovinu 2021. godine biće uključen u osnovni akcijski kapital za treći kvartal 2021. godine. Pokazatelj leveridža od 9,3% je znatno iznad proseka za bankarski sektor.

Isplata dividende od 0,35 EUR po akciji ili 20,6 miliona EUR namenjene za četvrti kvartal već je u potpunosti odbijena od osnovnog akcijskog kapitala.

Zbog poboljšanih finansijskih rezultata, Bord direktora je takođe podigao svoju prognozu za pokazatelje adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala (CET1 potpuno opterećen). Prema tome, sada se očekuje da nivo pređe 13% do kraja 2021. godine (ranije oko 13%).

Virtuelni Dan tržišta kapitala ProCredit grupe 12. oktobra 2021.

Prvi Dan tržišta kapitala za ProCredit grupu biće održan 12. oktobra 2021. u 14:00 časova po srednjeevropskom vremenu. Događaj će biti održan u virtuelnom prostoru i ima za cilj da zainteresovanim analitičarima i investitorima pruži dublji uvid u poslovni model ProCredit grupe. Dodatne informacije o Danu tržišta kapitala 2021. biće dostupne u narednih nekoliko nedelja na veb stranici ProCredit Holding-a u odeljku Odnosi sa investitorima.
Polugodišnji privremeni izveštaj menadžmenta za 2021. godinu ProCredit grupe od danas je dostupan na veb stranici ProCredit Holding-a u odeljku Odnosi sa investitorima na https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/