Skip to main content

ProCredit Grupa se pridružila Net-Zero bankarskoj alijansi

ProCredit Grupa se pridružila Net-Zero bankarskoj alijansi (Net-Zero Banking Alliance) i obavezala na postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva smanjenja emisija,  uz pomoć Inicijative za ciljeve zasnovane na nauci (SBTi) - standard nulte neto emisije.

U skladu sa posvećenošću klimatski pozitivnoj budućnosti i potvrđujući svoju ambiciju postizanja nulte neto emisije, ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding), matično društvo ProCredit Grupe, orijentisane na smanjenje uticaja na životnu sredinu i razvoj, pridružio se Net-Zero bankarskoj alijansi (NZBA). Ova alijansa svetskih banaka koja je oformljena pod okriljem Ujedinjenih nacija i koja se upravlja industrijskim razvojem, posvećena je usklađivanju svog kreditnog i investicionog portfolija sa standardom nulte neto emisije do, najkasnije, 2050. godine. Ovaj poduhvat je usklađen sa najambicioznijim ciljevima koje je postavio Pariski sporazum o klimatskim promenama. ProCredit Grupa se dodatno obavezala da postavi kratkoročne i dugoročne ciljeve smanjenja emisija u skladu sa Inicijativom za ciljeve zasnovane na nauci (SBTi) - standard nulte neto emisije, kao deo „Poslovne ambicije za 1,5°C“ i kampanje UNFCCC-a „Trkom do nule“. SBTi tek treba da odobri ciljeve.

Sa više od 124 članice iz 41 zemlje i sa ukupnom aktivom od 73 biliona USD, što je 41% ukupne globalne bankarske aktive, Alijansa predstavlja ključni korak u mobilizaciji finansijskog sektora za borbu protiv klimatskih promena. Alijansa je prepoznala vitalnu ulogu banaka u podršci tranzicije globalne ekonomije na nultu neto emisiju, uključujući i operativne i pripisive emisije, ali i emisije iz opsega 3.

ProCredit Holding, kao i sve druge članice Alijanse, obavezuje se na sledeće:

 

  • Postavljanje prelaznih ciljeva zasnovanih na scenariju, za prioritetne sektore, najkasnije do 2030. godine
  • Prioritizacija oblasti sa najznačajnijim uticajem na životnu sredinu, odnosno, sektora sa najvećim intenzitetom emisije gasova sa efektom staklene bašte 
  • Godišnje objavljivanje podataka o intenzitetu i količini emisije GHG 
  • Uzimanje u obzir najpouzdanijih dostupnih naučnih saznanja 
  • Postavljanje prvih ciljeva u roku od 18 meseci od potpisivanja sporazuma i naknadno izveštavanje na godišnjem nivou
  • Obelodanjivanje napretka u odnosu na strategiju tranzicije revidiranu na nivou nadležnog odbora

Net-Zero bankarsku alijansu je osnovao Program za finansijsku inicijativu u oblasti životne sredine Ujedinjenih nacija (United Nations Environment Programme Finance Initiative) i ona predstavlja bankarski element Finansijske alijanse u Glazgovu za neto nultu emisiju (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), kojom predsedava Mark Carney, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za klimatske akcije i finansije.

ProCredit Holding se sa ponosom pridružuje vodećim imenima bankarskog sektora u kolektivnom naporu da se postigne nulta neto emisija u ime Alijanse, najkasnije do 2050. godine.

„Radujemo se bržem sprovođenju klimatskih akcija i podršci našim klijentima u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, kao i u Južnoj Americi i Nemačkoj, u realizaciji njihovih tranzicionih planova. Kao odgovor na Pariski sporazum, ProCredit Grupa je od 2018.godine prepolovila sopstvene emisije štetnih gasova. Sada, kada postavljamo naše ciljeve na postizanje net-nula statusa, prepoznajemo vrednost saradnje sa kolegama iz sektora i postavljanja daljih ciljeva zasnovanih na nauci. Iz tog razloga smatramo da su Net-Zero Banking Alliance i Inicijativa ua ciljeve zasnovane na nauci, ključni partneri za postizanje ovog cilja“, objašnjava Hubert Spechtenhauser, predsednik Borda direktora ProCredit Holding-a.

ProCredit Grupa čije se poslovanje pretežno odvija u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, već izvestan broj godina transparentno izveštava o različitim nefinansijskim pokazateljima i poslovnim aktivnostima orijentisanim na održivost u skladu sa GRI standardima izveštavanja, a u septembru 2021, Grupa se pridružila Partnerstvu za ugljeničko finansijsko računovodstvo (Partnership for Carbon Accounting Financials). 

Poslovni pristup ProCredit Grupe ne samo da ima za cilj smanjenje internih i eksternih uticaja na životnu sredinu, već i promoviše kredite i ulaganja koja imaju pozitivan ekološki uticaj.
Poslovni odnosi ProCredit banaka usredsređeni su na MSP sektor, odnosno, preduzeća koja ispunjavaju stroge ESG kriterijume i koja pokazuju najveći potencijal da stvore ekološki održivo bogatstvo i održiva radna mesta u lokalnim ekonomijama. Kreditne aktivnosti naših banaka naročito pružaju podršku investicijama u inovativne i zelene tehnologije. Zeleni kreditni portfolio već čini 20% ukupnog portfolija Grupe.