Skip to main content

ProCredit banka prvi veliki kupac „ZELENE STRUJE“ u Srbiji

Zahvaljujući ugovoru koji je potpisala sa Elektro-privredom Srbije, ProCredit banka je postala prvi veliki kupac „zelene“ električne energije u Srbiji, kao i prva domaća kompanija koja će ubuduće dobijati garanciju porekla EPS-a da je struja koju je Banka potrošila proizvedena isključivo iz obnovljivih izvora energije.

Na ovaj način, ističe član Izvršnog odbora ProCredit banke Ivan Smiljković, Banka je samo nastavila sa odgovornim i ekološki opravdanim poslovanjem, a sve u želji da svojim primerom podstakne i druge kompanije u Srbiji da menjaju svoj stav prema potrošnji elektične energije, ali i svih drugih prirodnih resursa.

- Zahvaljujući brojnim inovacijama koje smo uveli, ProCredit banka je samo u svojoj centrali i ekspoziturama smanjila potrošnju elektične energije za oko 25 odsto, dok je potrošnja toplotne energije umanjena za gotovo 30 odsto. Značajno smo smanjili upotrebu papira u svom poslovanju, dok polovinu našeg voznog parka danas čine električna i hibridna vozila, odnosno automobili čiji je uticaj na životnu sredinu minimalan. Nastavljajući sa takvim pristupom, odlučili smo se za poseban ugovor sa EPS-om, a sve u želji da ubuduće u svom radu i svojim poslovnicama koristimo isključivo električnu energiju sa garancijom porekla iz obnovljivih izvora energije – objasnio je Smiljković.