Skip to main content

ProCredit banka dobila novog predsednika Izvršnog odbora

Izvršni odbor ProCredit banke dobio je početkom marta svog novog predsednika i na to odgovorno mesto izabran je Igor Anić, dugogodišnji član menadžmenta ProCredit banke u Srbiji, ali i član Nadzornog odbora ProCredit banke u Bosni i Hercegovini i član Upravnog odbora ProCredit banke u Ekvadoru. 

Igor Anić se pridružio timu ProCredita još 2005. godine. 
Tokom svoje dugogodišnje karijere u Banci radio je na različitim pozicijama od Odeljenja finansijske kontrole, preko mesta direktora u Sektoru internih usluga, pa sve do pozicije člana Izvršnog odbora Banke, kom se Igor Anić pridružio juna 2011. godine.

- ProCredit banka je danas jedna od vodećih banaka za podršku malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede u Srbiji, ali i banka koja je pionir u uvođenju novih tehnologija u bankarstvo, kako za građane, tako i za privredu. Već tradicionalno, naša banka svake godine aktivno učestvuje u brojnim atraktivnim programima kreditiranja malih i srednjih preduzeća. Uz sve to, ProCredit banka se aktivno bavi promocijom ulaganja u obnovljive izvore energije i projekte koji za cilj imaju uštedu energije i očuvanje životne sredine. U svom voznom parku naša banka danas ima oko 70 odsto električnih i hibridnih vozila, nedavno smo pustili u rad solarnu elektranu na krovu naše centrale u Beogradu, a takođe smo prva kompanija u Srbiji koja je od EPS dobila garanciju da je sva struja koju potrošimo proizvedena isključivo iz obnovljivih izvora energije – istakao je Anić.

Po njegovim rečima, ProCredit banka će i u 2020. godini nastavili sa intenzivnim ulaganjem i podrškom malih i srednjih preduzeća u Srbiji, poljoprivrednih gazdinstava i razvojem svojih digitalnih usluga. 

- Plan nam je da sve svoje bankarske usluge učinimo maksimalno jednostavnim i fleksibilnim za korisnika. Na tom putu naša banka je već učinila brojne napretke, a u 2020. godini ćemo digitalizaciju svojih servisa još dodatno unaprediti. Veoma brzo, građani uopšte neće morati da dolaze u naše ekspoziture kako bi otvorili račun ili dobili bilo koju drugu bankarsku uslugu. Na taj način, ProCredit banka će svojim digitalnim uslugama osigurati pokrivenost čitave Srbije, čime ćemo potvrditi svoju pionirsku ulogu u razvoju digitalnog bankarstva na domaćem tržištu – zaključio je Anić.