Skip to main content

Kako da uštedite u saradnji sa bankom?

Autor: Marjan Joksimović, ekonomski novinar

Za različite bankarske usluge, mnogi od nas često izdvajaju puno para. I to svakoga meseca. Tu je obično reč o različitim provizijama za naloge i plaćanja, zatim provizijama za podizanje novca na bankomatima, a tu su svakako i mesečni troškovi održavanja samog računa, troškovi korišćenja internet ili mobilnog bankarstva i tome slično.

Čak i ako svi ti „mali“ troškovi po nekad nisu ni malo zanemarljivi i na mesečnom nivou lako znaju da pređu 1.000, pa i 2.000 dinara, građani obično ni ne razmišljaju o njima, kao i o tome koliko ih saradnja sa njihovom bankom na kraju meseca stvarno košta. I to zna da bude problem.

Međutim, jedno od odličnih rešenja za ovu nezgodnu situaciju sa „malim“ bankarskim troškovima je upravo izbor odgovarajućeg paket računa i to sa svim onim različitim bankarskim uslugama koje su nam u poslu i u životu najpotrebnije. Za takav paket se obično plaća jedna provizija, na mesečnom nivou, dok su sve usluge u okviru takvog paketa najčešće u potpunosti besplatne. 

Analizirajući domaće bankarsko tržište, lako je primetiti da mnoge banke svojim klijentima nude i ova rešenja. Tačnije, različite pakete koji, od banke do banke, obično obuhvataju one osnovne transakcione usluge, ali i mnoge druge pogodnosti koje neretko nisu samo finansijske, već podrazumevaju i zdravstvene preglede, sitnije popravke u kući i slično.

Tragajući za paket računom koji je trenutno među najpovoljnijima na domaćem tržištu, nakon pažljive finansijske analize različitih ponuda, došli smo do veoma zanimljivog Total računa u ProCredit banci. Reč je o zaista specifičnom paketu, koji svojim korisnicma donosi brojne prednosti, a evo i zbog čega?
Total račun ProCredit banke u sebi sadrži upravo one bankarske usluge koje građani najčešće koriste. U pitanju su besplatno dobijanje platne kartice, mogućnost besplatnog podizanja novca na bankomatima drugih banaka, besplatno internet i mobilno bankarstvo, kao i kupoprodaja evra po srednjem kursu u iznosu od 1.000 evra mesečno. Ovaj paket račun svakako podrazumeva i neograničena elektronska plaćanja svih računa bez provizije, korišćenje štednog računa, ali i dobijanje dozvoljenog minusa po najpovoljnijoj kamatnoj stopi na tržištu od svega 9% na godišnjem nivou. I što je naročito važno, za sve ove usluge u okviru Total računa se u ProCreditu plaća simbolična mesečna provizija od svega 550 dinara, a gotovo sve pomenute usluge se mogu koristiti bez ikakvih ograničenja.

Da je ovaj iznos zaista simboličan govori podatak da uz Total račun svi korisnici dobijaju potpuno besplatno korišćenje internet i mobilnog bankarstva, kao i potpuno besplatnu realizaciju svih elektronskih transakcija. Na domaćem bankarskom tržištu samo korišćenje elektronskih platformi košta najmanje 50 dinara, dok se svaki nalog koji se elektronski realizuje dodatno naplaćuje i to najmanje desetak dinara. Sve to samo znači, da ukoliko mesečno imate barem šest plaćanja, samo to će vas putem elektronskih kanala koštati 110 dinara (50 za održavanje usluge, a 60 dinara za realizovane naloge). 

Ovom trošku svakako treba dodati i održavanje tekućeg računa, koje se na mesečnom nivou u Srbiji naplaćuje najmanje 180 dinara.
Interesantno je reći i to da korisnici Total računa ProCredit banke imaju i jedinstvenu priliku da svojim karticama besplatno obave čak pet podizanja na bankomatima svih ostalih banaka. U drugim bankama ta usluga se obično naplaćuje najmanje 100 dinara po svakoj transakciji. Uz sve to korisnici Total računa dobijaju i mogućnost da po srednjem kursu NBS kupuju evre i to do iznosa od hiljadu evra mesečno, što je svakako veoma značajna prednost budući da se na tržištu prilikom kupoprodaje evra, zbog nepovoljnijeg kursa, obično gubi oko dinar na svaki promenjeni evro. 

Pregled povoljnosti Total računa u odnosu na ponudu nekih od najvećih banaka na srpskom finansijskom tržištu

Usluge Banka #1 Banka #2 Banka #3 ProCredit banka - total račun
Tekući dinarski račun / 2,5€     1,65€ Besplatno
Trajni nalog / 0,42€ / Besplatno
Instant nalozi do 300.000 rsd 0,59€ Bez naplate / Besplatna sva plaćanja preko e-banka i Instant plaćanja
Nalozi elektronskim bankom 15 rsd za plaćanja do 300.000 rsd
Preko 300.000 rsd 0,40%, max. 5.000     
Bez naplate 0,51€ Besplatno
Mesečno održavanje usluge mobilnog bankarstva 1€ Bez naplate 0,42€ Besplatno
Naknada za izdavanje platne kartice 1,4€ 0,84€ 1,6€ Besplatno
Podizanje na bankomatima drugih banaka 1,3€ 1,7€ 0,8€ 5 besplatnih podizanja na drugim bankomatima
SMS obaveštenja     0,08€ 0,07€ 0,05€ Besplatno
Dozvoljeni minus po tekućem računu

NKS 31,75%

LIMIT: jedna plata uvećana za 50%

NKS 41%

naknada za odobrenje minusa 1%

Nominalna kamatna stopa30% NKS 9%
U visini 2 plate
bez naknade za odobrenje minusa
        DODATNO: 
kupovina evra po srednjem kursu NBS do 1.000 EUR mesečno

Štednja i najpovoljniji dozvoljeni minus


Da Total račun ProCredit banke svojim korisnicima ne nudi samo usluge transakcionog bankarstva, potvrđuju i dve dodatno zanimljive usluge u ovom paketu. 

Reč je o Flex i klasičnoj oročenoj štednji, kao i dozvoljenom Flex minusu.

Oba pomenuta modela štednje korisnicima Total računa su automatski dostupna i to po jednoj od najatraktivnijih kamatnih stopa na domaćem tržištu. Čuvenu Flex štednju ProCredit banke karakteriše i velika sloboda klijenata u upravljanju svojim novcem, odnosno mogućnost da klijenti sa svog štednog računa povlače i na njega dodaju sredstva kad god to njima odgovara, a sve zahvaljujući uplatama na multifunkcionalnim bankomatima u ProCredit Zonama 24/7.

Značajan benefit Total računa je i najpovoljniji dozvoljeni minus koji ProCredit banka nudi svojim klijentima. Reč je o dozvoljenom prekoračenju po računu koje se klijentima odobrava do iznosa od dve njihove mesečne plate, a sve po godišnjoj kamati od svega devet odsto.

Takva kamata je pravi hit na domaćem tržištu, budući da se na domaćem tržištu za dozvoljeni minus klijentima obračunavaju i naplaćuju kamate od 25, 30, ali i više od 30 odsto. Sve to samo znači da korisnici Total računa za čak 50.000 dinara minusa na mesečnom nivou izdvajaju svega 375 dinara, dok se na tržištu za ovu istu pozajmicu obično naplaćuje mesečna naknada od preko 1.000 dinara – što je gotovo tri puta skuplje.