Skip to main content

3D (Three Domain) Secure Dynamic

ProCredit Bank je svojim korisnicima Visa i MasterCard kartica omogućila sigurno, brzo i jednostavno on-line plaćanje i najveći stepen zaštite korišćenjem programa dodatne identifikacije - Mastercard Secure Code i Verified by VISA. 

3D (Three Domain) Secure Dynamic je standardni globalno razvijen program za izvršavanje sigurne transakcije preko interneta.


Prepoznatljivi logotipi za 3D Secure sajtove su:

visa

Uvodjenjem ove funkcionalnosti ProCredit Bank je omogućila da uz pomoc 3D Secure jednokratnog autorizacionog koda klijenti na siguran način plaćaju putem interneta i zaštite se od potencijalne zloupotrebe podataka sa kartice. Ovaj kod se dobija putem SMS poruke na broj mobilnog telefona koji je registrovan u ProCredit Banci. Radi sigurnosti plaćanja autorizacioni kod može da se iskoristi samo za jedno plaćanje u roku od 180 sekundi. Isti  kod nije moguće koristiti za više različitih plaćanja.

Provera autentičnosti plaćanja na 3D Secure sajtovima zavisi od web sajta na internetu na kom klijent želi da izvrši plaćanje. U slučaju da e-Commerce trgovac na internetu podržava 3D Secure plaćanje, onda će se automatski zahtevati od klijenta provera autentičnosti kartice preko platforme 3D Secure.


3D Secure Dynamic