Zaštita od valutnog rizika

 

Otklonite neizvesnost i rizik kretanja kursa uz našu uslugu kvazi terminske kupovine deviza.

Kvazi - terminska kupovina deviza Vam omogućava ugovaranje kupovine deviza na određeni datum u budućnosti, po unapred ugovorenoj ceni i u unapred određenom iznosu.

To znači da uplaćujete ugovoreni iznos dinarskih sredstava na račun kod Banke na dan ugovaranja transakcije, koji Banka istog dana prenosi na račun oročenog depozita. Time imate garantovan fiksni kurs na dan ugovaranja transakcije za kupovinu valute u budućnosti.

Sukcesivna kupovina deviza Vam omogućava kupovinu deviza u narednom period bez tačnog utvrđivanja datuma kupovine i plaćanja. Unapred je ugovorena samo obaveza plaćanja (npr. po profakturi) – dead line, dok broj transakcija kupovine deviza nije određen, kao ni termini istih.

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.