ProPay usluga

 

ProPay sistem je jedinstveni sistem plaćanja između banaka članica ProCredit grupe, koji omogućava brzu realizaciju bezgotovinskih naloga i/ili dokumentarnih plaćanja između klijenata ProCredit banaka. 

Provizija za sva ProPay plaćanja, bez obzira na iznos, je samo 2,5 EUR.

 

Ko može da koristi ProPay?

Klijenti ProCredit banaka u regionu - fizička lica, institucije ili kompanije koje imaju ekspoziture u zemljama u kojima postoje ProCredit banke. 

 

Gde može da se koristi ProPay?

Nemačka, Albanija, BiH, Bugarska, Gruzija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Kosovo, Grčka i Ukrajina. 

 

Zašto ProPay?

Da bi na najbrži i najpovoljniji način realizovali svoja komercijalna plaćanja prema poslovnim partnerima u okviru ProPay sistema.

 

Kako koristiti ProPay?

Našu ProPay uslugu možete koristiti uz elektronsko bankarstvo ProCredit banke koje možete brzo i jednostavno da instalirate, a koje Vam omogućava da samostalno upravljate svojim vremenom i transakcijama. Sve ProPay transakcije se realizuju u roku od 3 sata i novac će izuzetno brzo biti na računu Vašeg poslovnog partnera u ProCredit banci.  

Sve što je potrebno je da i platilac i primalac imaju otvoren račun u ProCredit banci.  

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.