Kreditni limit

 

Baviti se privatnim biznisom je velika odgovornost i borba koja zaslužuje svako poštovanje.
 
Kreditni limit je jedinstvena usluga koja Vam omogućava da brzo odgovorite na izazove Vašeg biznisa. Reč je o specifičnom kreditnom okviru koji naša banka definiše na osnovu finansijske analize poslovanja Vašeg preduzeća i time precizira Vašu maksimalnu moguću zaduženost u banci za sve kratkoročne i dugoročne plasmane. U okviru tako definisanog kreditnog limita, možete koristiti kreditne usluge i dokumentarne proizvode banke po svom izboru. 

Na ovaj način, uz definisan kreditni limit imaćete daleko veću fleksibilnost u svom poslovanju, kao i mogućnost da na sve poslovne prilike i izazove reagujete blagovremeno.


Primer korišćenja kreditnog limita u praksi

Potrebno je da obavite plaćanje, a nemate dovoljno sredstava. Iskoristite svoj kreditni limit, aktivirajte dozvoljeni minus, a iskorišćena sredstva možete vratite sa prvim prilivom.

Potrebno je da  finansirate nabavku robe i repromaterijala. Na osnovu odobrenog kreditnog limita aktivirajte kredit za obrtna sredstva i iskoristite mogućnost da platite na vreme, ali i da uplatom avansa sebi osigurate znatno povoljniju nabavnu cenu.

Iskoristite dobre šanse, iz svog dugoročnog limita aktivirajte kredit za investicije i:

  • Nabavite mašinu koja Vam je potrebna,
  • Kupite poslovni prostor koji odavno planirate, 
  • Modernizujte opremu sa kojom će Vaš posao biti efikasniji.


Proces odobrenja kreditnog limita je veoma jednostavan i odvija se u 3 koraka:  

  1. Utvrdićemo Vaš  kreditni potencijal pomoću samo jedne analize
  2. Odobrićemo sredstva unapred za sve Vaše poslovne potrebe
  3. Koristite svoj kreditni limit kada i koliko Vam bude to bude bilo potrebno
Diagram

 

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.