Revolving kredit

 

Revolving kreditna linija je usluga koja Vam omogućava da na svakodnevne promene i izazove u poslovanju odreagujete brzo i efikasno, kako bi osigurali tekuću likvidnost i povećali obim poslovanja.

Ova usluga omogućava da sami odlučujete o dinamici povlačenja i vraćanja sredstava, a sve u okviru odobrenog iznosa i ročnosti revolvinga. 
Sredstva u okviru odobrenog revolving kredita možete koristiti po sopstvenoj potrebi, a jedina mesečna obaveza je plaćanje kamate na upotrebljeni iznos sredstava.

Sredstva revolving kreditne linije mogu se koristiti sa maksimalnom ročnošću 36 meseci i to 12+12+12. Neophodno da klijent ispunjava uslove i kriterijume definisane inicijalnim zaključenjem ugovora da bi uz veoma jednostavnu proceduru, bez potpisivanja novog ugovora i bez potrebe vraćanja (anuliranja) sredstava u korišćenju po postojećem revolvingu, nakon jedne, odnosno dve godine produžio ročnost važenja revolvinga.

Zakažite razgovor

sva polja označena sa "*" su obavezna

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Korišćenje internet prezentacije Banke je moguće bez ostavljanja podataka o ličnosti. U slučaju da želite da se detaljnije informišete, prijavite ili koristite poslovne usluge Banke, na određenim delovima internet prezentacije Banke, moguće je dobrovoljno uneti sopstvene podatke o ličnosti.

Banka prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti, u svrhu pripreme, zaključenja i izvršenja ugovora, ili postupanja po zahtevima podnetih putem kontakt formi na sajtu u svemu saglasno uspostavljenim načelima i zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, što je detaljno opisano kroz dokument “Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ProCredit Bank” koji je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Banke, na lokaciji, kao i u poslovnim prostorijama Banke.